Studentica mora platiti kaznu

Studentica je svojim kolegama besplatno ponudila edukacijske videe koje je kupila od jedne firme. „Mislim da jednostavno zarađuju previše dobro.“ Ovim riječima je studentica WU-a (Witschaftsuni-ja, tj. Ekonomskog univerziteta un Beču) objasnila zašto je bila voljna da svojim kolegama elektronski pošalje videe. Ovo se nije svidjelo kompaniji sa sjedištem u Hong Kongu, čiji su videi, te je uslijedio sudski proces.

Slučaj

Kompanija nudi onlajn kurseve, pomoću kojih studenti WU-a mogu da se pripreme za ispit iz matematike u uvodnoj fazi. Kurs se sastoji od video zapisa koje je napravio generalni direktor kompanije. U videu on izračunava 260 primjera matematike, koristeći zbirku formula i dvije tabele koje je preuzeo od WU. Provajder je preuzeo 90% materijala, kao i kompletan nastavni plan i program od dva profesora WU-a. Oni su ponudili kurseve uživo u ime Unije studenata (ÖH) u zimskom semestru 2002/03. Ni WU ni profesori nisu pristali na prenošenje ovih informacija.

Ovo je isto argumentovala i studentica, da kompanija nezakonito iskorištava proizvedene edukativne materijale trećih lica. Ona je 2016 godine te iste kupljene materijale ponudila u dvije “zatvorene” FB grupe (jedna sa 15000 i druga sa 2300 članova). Kompanija tvrdi da su zbog toga izgubili velike prihode, te su potraživali 15000 eura za odštetu i kršenje ugovora. Pri svakom njenom učešću na kursu (četiri ukupno) je pristala na prava i obaveze koje ovu kaznu u slučaju kršenja i predviđaju.

Sudski proces

Privredni sud u Beču je presudio da se kompanija ne može pozvati na kršenje autorskih prava. Razlog je da oni nisu autori materijala, te autorska prava ni ne posjeduju. Na ono što oni jesu kreirali, naime videe, zaštita prava je moguća. Zbog ovog kompanija ima prava da potražuje odštetu i primora na prestanak dijeljenja videa, kao i na kaznu zbog kršenja ugovora. Ovo je presudio i drugostepeni sud. Pred Vrhovnim sudom je studentica pokušala argumentovati, da niko ne bi trebao profitirati iz sopstvenih prekršaja. Vrhovni sud je bio mišljenja da u procesu nije riječ o tome da li je kompanija prekršila prava WU-a i Studentske unije, već da li je studentica prekršila njihova prava. Finalno je odlučeno da jeste. Koliko studentica na kraju mora da plati treba još sudski da bude odlučeno.

Poenta priče: budite pametni kada dijelite kupljenje materijale, kao i to da se ne oslanjate na “zatvorene” FB grupe i slično jer nikada ne znate ko je sve član te grupe.


Izvor ovdje.
Photo by Mikhail Nilov from Pexels.

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu