Korak po korak kroz birokratiju u Beču

Spremio si svu potrebnu papirologiju u BiH i dolaziš u Beč da se upišeš na fakultet, predaš za vizu i obaviš svu ostalu birokratiju? Sve je moguće obaviti za dva dana! U nastavku ti objašnjavamo kako, a procedura se odnosi na one koji su primljeni na jedan od fakulteta u Beču i koji moraju prethodno pohađati kurs njemačkog jezika. Također se ova procedura odnosi samo na one koji žele u Beču predati za vizu. Viza se može predati i u BiH!

Prije dolaska u Beč, provjeri da li ti je kompletna dokumentacija. Sljedeće dokumente moraš ponijeti sa sobom iz BiH:

1. „Bescheid“ – potvrda od univerziteta u Beču da si primljen na studij, ali da prvo moraš pohađati kurs njemačkog jezika

2. Internacionalni rodni list

3. Potvrda o nekažnjavanju. Ovaj dokument mora biti u originalu i mora se priložiti uz prevod.

4. Novac koji ti je potreban da uplatiš na bankovni račun (njem.: Bankkonto) u nekoj od austrijskih banki. Vidi ovdje koliko ti je potrebno novca. Alternativno može i potvrda iz banke u BiH da ti dotična svota novca leži na računu u BiH (na tvoje ime), s tim da ta potvrda mora biti prevedena kod sudskog tumača i uzmi u obzir da će ti pri predavanju za vizu u svakom slučaju tražiti dokaze o izvorima novca. Mi ti preporučujemo da novac uplatiš u Beču na svoj novo-otvoreni bankovni račun (u nastavku će biti objašnjeno kako i gdje).

5. Fotografije koje moraju ispunjavati nove evropske norme za lična dokumenta (ovo alternativno možeš i u Beču uraditi na automatima za slikanje ili kod fotografa).

Prvi dan…
Poraniš i prije svega odeš da se upišeš na kurs njemačkog jezika u školi jezika za koju si se odlučio (VWU, Sprachzentrum…).

Prethodno provjeri gdje se nalazi studentska služba tvog univerziteta (njem.: Studien- und Prüfungsabteilung) i odmah se uputi ka studentskoj službi. U studentskoj službi predaješ Bescheid i pokazuješ pasoš, a oni ti daju uplatnicu za kurs njemačkog jezika, odnosno za studentsku uniju. Sa te dvije uplatnice odlaziš u banku ili poštu, uplaćuješ i vraćaš se nazad u studentsku službu. Nakon što im daš uplatnice sa pečatom da si platio sve na uvid i jednu fotografiju, oni ti daju studentsku iskaznicu (njem.: Studentenausweis) s identifikacionim brojem na univerzitetu koji će te pratiti tokom cijelog studija (njem.: Matrikelnummer) i upute kako se možeš prijaviti na svoju ličnu internet-stranicu pri univerzitetu gdje ćeš uvijek imati pristup ocjenama i svim ostalim administracijskim poslovima koji su u vezi sa tvojim ličnim podacima itd.

S uplatnicom koja potvrđuje da si uplatio kurs njemačkog jezika (ukoliko ti zaborave udariti pečat univerziteta na poleđinu uplatnice, napomeni ih da to i urade) vraćaš se u prostorije kursa njemačkog jezika kako bi nakon što na uvid pokažeš uplatnicu i Studentenausweis dobio potvrde koje su potrebne za studentsko osiguranje i studentsku vizu. Dotična osoba obično kaže da studentsko osiguranje možeš izvaditi tek nakon dva dana od tog momenta, ali to zapravo nije tačno. Postoji mogućnost da će ti biti zakazan termin za test na osnovu kojeg će te svrstati u određeni nivo kursa (njem.: Einstufungstest). Moraćeš raditi i pismeni i usmeni dio.

Sljedeći korak bi bio da izvadiš prijavu o mjestu boravka (njem.: Meldezettel). To se radi u lokalnom magistratu. Osoba kod koje se prijavljuješ ili treba da ti da ispunjen (i potpisan) formular ili treba otići s tobom u magistrat gdje ćete popuniti formular za prijavu na licu mjesta, zajedno sa pasošem otiđite na šalter – osoba mora biti ovlaštena ugovorom da može ovo da uradi. Na licu mjesta dobijate tzv. Meldezettel i od tog momenta si prijavljen na dotičnu adresu u Beču.

Nakon što si izvadio Meldezettel, prijavi se na svoju ličnu stranicu na univerzitetu. Nakon što se prijaviš, pronađeš tzv. Studienblatt i Studienbestätigung (potvrde o statusu studenta). I jedno i drugo po tri puta odštampaj, a zatim se uputi u neku banku. Bank Austria, Erste ili Raiffeisen – u biti je svejedno za koju se banku odlučiš samo po iskustvu i podršci toplo preporučujemo Erste Bank-u (u Erste Bank je studentski konto besplatan do 27. a u Bank Austria do 30. napunjene godine, onda se plaća kvartalno ca. 15 eura).  U banci reci da želiš da otvoriš studentski konto i priloži im Studienbestätigung, Studienblatt, pasoš i Meldezettel. Također reci da želiš da uplatiš odmah novac na svoj račun i obavezno traži potvrdu da ti taj novac leži na kontu. S ovim ste završili sve obaveze za ovaj dan.

Drugi dan…
Opet poraniš i nacrtaš se oko 7:00 sati u WGKK centrali (Centrala zdravstvene osiguravajuće kuće u pokrajini Beč, Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien). Uzmeš broj na automatu i pričekaš dok dođeš na red. Prethodno već odštampaj i popuni formular (potraži na našem portalu link za formular i uzorak kako se treba popuniti), a zatim kada dođeš na red, predaj formular zajedno sa potvrdom sa kursa, Meldezettel-om, Studienblatt-om i Studienbestätigung-om. Zamoli osobu koja ti obrađuje slučaj da ti odmah da potvrdu koja je potrebna za vizu (ovo je jako bitno!!!).

Nakon što obaviš sve u osiguravajućoj kući, uputi se u MA35 u Dresdener Straße 93 (Služba za rješavanje viznog režima). Uzmi broj, popuni formular za prvu studentsku vizu (njem.: Erstantrag für Studenten) i čekaj dok dođeš na red. Prethodno se uvjeri da si prikupio svu dokumentaciju, i da posjeduješ potrebne kopije. Izuzetak je potvrda o nekažnjavanju koja se mora u originalu predati. Ako ti je dokumentacija kompletna, službenica će ti vjerovatno reći kada da dođeš po vizu – u nekim slućajevima će te poštom obavijestiti. Imaj uza se dovoljno novca, obzirom da se obično mora uplatiti ca. 160 eura. Potraži u rubrici Studiranje u Austriji informacije o predavanju zahtjeva za vizu, kao i za zdravstveno osiguranje.

P.S. Ovo je naravno idealni tok upisa na fakultet i predaje zahtjeva za vizu, koji nije nemoguć ukoliko se dobro organizuješ i odradiš potrebne korake redoslijedom koji je naveden u tekstu. Bitno je i poraniti,  jer mnoge studentske službe, ali i druge ustanove rade sa strankama do 12:00, te je stoga razumljivo što te podstičemo da poraniš :) MA 35, npr., ne radi srijedom nikako za stranke koje nemaju neki vanredan termin.

P.P.S. Pokušali smo u tekst ubaciti ključne njemačke riječi za cijelu ovu proceduru, pa ti savjetujemo da ih sebi zapišeš ili još bolje: naučiš!

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu