Studiranje u SAD-u

SAD: pregled programa akademskih razmjena za 2013/2014. godinu

programirazmjenausaOvdje navodimo aktuelne akademske programe koji se nude za godinu 2013-2014. Ciljna grupacija su srednjoškolci iz BiH, studenti koji su u fazi sticanja magistarskih, odnosno doktorskih diploma u BiH, studenti koji su već stekli doktorske diplome, nastavni kadar koji radi pri BiH univerzitetima, te nastavnici i profesori engleskog jezika.

Pri pregledanju akademskih programa, obratite pažnju na rokove, te na koga cilja dotični program.