Studiranje u BiH: studentski portal STUDOMAT.ba

Ono što STUDIRAJeu pokušava pružiti svim zainteresiranim osobama za studiranje van bh. granica, to STUDOMAT uspjeva pružiti svim koji žele da studiraju u BiH. Predstavljamo uspješnu realizaciju projekta: www.studomat.ba

STUDOMAT je studentski informativni portal osnovan 2012. godine, namijenjen studentima i mladima u potrazi za informacijama o studiju i dodatnoj edukaciji, pomoćnim materijalima za pripremu ispita, povremenom ili stalnom zaposlenju, stipendijama, smještaju itd. U Bosni i Hercegovini nije postojala uređena i ažurna internet adresa na kojoj su studenti i mladi mogli na jednom mjestu pronaći sve potrebne informacije o ovoj tematici, te je zbog toga i nastala ideja za pokretanjem ovog tematski fokusiranog portala.

STUDOMAT se bavi obradom studentskih tema i objavljivanjem aktuelnih studentskih novosti, stipendija, konkursa za posao, te informacija sa univerziteta i fakulteta iz Bosne i Hercegovine. Dio STUDOMAT portala je i forum, dinamična internet zajednica koja broji više od 17.000 članova i omogućava brzu razmjenu mišljenja, znanja i iskustava.

Skriptarnica je dio STUDOMAT portala u kojem se mogu pronaći propisi koji uređuju oblasti obrazovanja, te studentskog i omladinskog organizovanja, pomoćne materijale za pripremu ispita i ostale materijale vezane za tematiku portala. Od početka rada STUDOMAT sarađuje sa Omladinskim programom BH radija 1 sa kojim realizuje emisiju Infopol, dežurni informator Omladinskog programa BH radija 1 koji donosi informacije zanimljive srednjoškolcima, studentima i mladima.

Jedan od ciljeva portala je i promocija kulture komunikacije na internetu u saradnji sa Centrom za kulturu dijaloga kroz realizaciju projekta Debatologija.

Posjetite www.studomat.ba

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0