dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

Potpišite peticiju za hitnu reakreditaciju bh. univerziteta i njihov ostanak u Erasmus+ programu

Written by Samir Beharic. Posted in Allgemein

Danas je raspisana online peticija za hitnu reakreditaciju bh. univerziteta i njihov ostanak u Erasmus+ programu. Peticiju je za nešto više od 12 sati potpisalo skoro 1.000 osoba.

Etno-politička kriza unutar Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH još nije riješena, što na kocku stavlja članstvo bh. univerziteta u Erasmus+ programu, a validnost diploma sa neakreditovanih univerziteta na svojevrsnu crnu listu Europske unije. Napomene radi, akreditacija za šest bh. univerziteta je istekla još prošle godine, dok će dvanaest visokoškolskih ustanova ostati bez svojih akreditacija do kraja ove godine. 

Inicijatori peticije od Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zatraže da što prije i u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH nastavi proces akreditacije visokoškolskih ustanova i spriječi posljedice koje prijete bh. akademskoj zajednici. Osim toga, peticijom se zahtijeva da Agencija za visoko obrazovanje u BiH žurno usvoji preporuke Europske asocijacije za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) iz 2017. godine. Usvajanje preporuka je preduslov za punupravno članstvo Agencije u ENQA-i i svojevrsna garancija usaglašenosti sa evropskim kriterijima akreditovanja visokoobrazovnih ustanova. 

“Smatramo da trud i rad neće uroditi plodom bez podrške i aktivizma svih studentica i studenata, te studentskih asocijacija na terenu, koje pozivamo da u svojim kapacitetima rade na rješavanju ovog problema čije su prve žrtve upravo studentice i studenti iz cijele BiH”, stoji u saopćenju za javnost pokretača peticije.

Potpisi će biti proslijeđeni Agenciji za visoko obrazovanje BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH, EU Delegaciji u BiH, te drugim akterima uključenim u proces odlučivanja.
Peticiju potpišite klikom na ovaj link.