dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

Anketa: Važnost internet bankarstva za korisnike iz BiH

Written by Samir Beharic. Posted in Ekonomski univerzitet Beč

Naša kolegica Anđela Vlahović provodi istraživanje na temu servisa internet bankarstva u cilju izrade magistarske teze na Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

Anđela se javila našoj redakciji sa molbom da proslijedimo njen poziv osobama koje imaju otvoren bankovni račun u bilo kojoj banci u BiH da izdvoje dvije minuta slobodnog vremena i popune anketu koja će doprinijeti boljem razumijevanju teme istraživanja. Anketa ne sadrži pitanja koja se tiču ličnih podataka ispitanika, već samo njihovog mišljenja o servisu internet bankarstva.

Kako biste popunili anketu, kliknite OVDJE.