Zajednička registracija na uniju

Zajednička registracija na uniju donosi mogućnost studentima Uni Beča (takođe TU) da završe pojedinačna predavanja na drugom (matičnom) AT uniju, koja bi se onda priznala redovnim studijima na drugom austrijskom uniju. Naravno da ovo ne omogućava završetak kompletnog studija na ovaj način. U slučaju međuuniverzitetskih studija, zajednička registracija se mora prijaviti svakog semestra.
Ako studirate i želite da pohađate doktorske studije, obratite se Doktorskom centru.

Neophodni dokumentiTermini za aplikaciju
U PDF formatu:
– ispunjen formular uključujući prethodno odobrenje
– Studienblatt aktuelnog semestra
– Studienausweis (studentski ID)
– ljetnji semestar 2022: 10. januar – 30. april 2022
(početak semestra: 01.03.2022)
– zimski semestar 2022/23: 11. jul – 31. oktobar 2022.
(početak semestra: 01.10.2022)

Zajednička registracija – prijava?

Korak 1: kreiranje u:naloga i registracija u u:space. Otvorite u:nalog u u:space-u u roku za prijavu, koji vam je kao suregistrovanom studentu neophodan. Prijavite se na u:space i završite registraciju. Platite školarinu/ÖH na matičnom uniju, jer vam je Studienblatt za tekući semestar neophodan.

Korak 2: Slanje potrebnih dokumenata
Potrebnu dokumentaciju pošaljite na servis Bečkog univerziteta (odsjek za odsustva i zajedničke registracije).

Iz prethodno navedenog odobrenja su izuzeti studenti:
– koji stiču diplomu (diplomu, bachelor ili master) na TU u Beču (ističe), Univerzitetu za muziku i scenske umjetnosti u Beču, Univerzitetu primenjenih umjetnosti u Beču, Akademiji likovnih umjetnosti u Beču
– studija osnovanih zajedno sa Unijem u Beču
– kooperirajućih studija

Šta dolazi nakon prijave?

Kada vaša prijava bude obrađena, dobićete email na adresu navedenu u u:space-u. Studienblatt možete odštampati u u:space > lično > moji dokumenti. Suregistracija će biti upisana na matičnom uniju, što je onda takođe vidljivo na Studienblattu Unija u Beču.

Kada zajednička registracija nije moguća?

Ako:
– ste već primljeni na studijski program na Uniju u Beču. Možete završiti predavanja iz drugog studija i, ako je potrebno, priznati ih na drugom uniju
– studirate na TU
– studirate na univerzitetu koji nije austrijski
– ste primljeni na drugi uni kroz program mobilnosti
– pohađate ste vanredni student na matičnom uniju
– ste na odsustvu sa unija


Ostale informacije možete pronaći ovdje.
Photo by Alexas_Fotos on Pixabay

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu