TU Wien postao dio EURECOM-a

TU Wien (Tehnički Univerzitet u Beču) je “proširio” svoj kampus i na Sophia Antipolis naučni park (“TELECOM dolinu”) u Francuskoj rivijeri.

TU Wien je sa početkom 2020. godine postao član EURECOM-a, sa prvim periodom članstva sklopljenim na četiri godine. Sa svojim članstvom je TU Wien dobio i “svoje parče” kampusa, odnosno prostornu infrastrukturu.

Šta je tačno EURECOM?

EURECOM je francuski konsorcij (sa pravnim statusom ekonomske interesne grupe) koji se sastoji od univerziteta i industrijskih članova sa visokim međunarodnih dometom. To je inženjerska i postdiplomska škola i istraživački centar digitalnih nauka i takođe jedan od osnivača SophiaTech kampusa u Sophia Antipolis-u: najvećem naučno-tehnološkom informativnom kampusu u pomorskih Alpama.

“Zajedničko upravljanje” u istraživanju i podučavanju

Ono što ovaj model čini posebnim jeste saradnja svih članica i direktna interakcija između odličnih univerziteta i industrije. Ciljevi i orijentacija, kako u istraživanju tako i u nastavi, su u nižim svim nivoima (uključujući master i doktorske programe) zajednički definisani i razvijani.

Istraživačka specijalizacija

EURECOM uživa svjetsku reputaciju da je istraživački centar digitalnih nauka. Njegovo vrhunsko istraživanje i tehnologija nisu samo rezultat činjenice da naučni kadar čine međunarodni profesori veoma raznolikih CV-eva, već i sama reaktivnost EURECOM-a, stručnost u projektima unutar i između samih disciplina te višestruka ostvarena partnerstva. Poseban naglasak je stavljen na obuku doktoranata između nekoliko doktorskih škola.

Koje su oblasti obuhvaćene EURECOM-om?

Ovdje su uključene sljedeće oblasti:
• digitalna sigurnost
• nauka o podacima (data science), i
• komunikacioni sistemi
U ovim oblastima će postojati snažne istraživačke interakcije između ETF-a (elektro-tehničkog fakulteta) i fakulteta informatičkih nauka u odgovarajućim istraživačkim područjima. Naročito u oblasti telekomunikacije je postojala jaka i intenzivna saradnja prije samog članstva. Jedan od TU Wien apsolvenata i link, koji je trenutno docent (Assistant Professor) pri EURECOM-a, je Florian Kaltenberger.

Podučavanja sa pažnjom ka industriji i internacionalizaciji

Francuske institucije visokog obrazovanja naglašavaju svoju ulogu u odgovornosti obučavanja novih generacija visokoobrazovanih stručnjaka i istraživača. Posebno težište stavljaju na odličnu obuku mladih akademika na nivou master i doktorskih studija, gdje se model “predavanja vođenih istraživanjem” pri TU Wien odlično uklapa. Nastavni planovi i programi se takođe konstantno razvija kroz segment “zajedničkog upravljanja” (iznad spomenuto), su takođe međunarodno orjentisani i osvrtni na izazove industrije, te se održavaju isključivo na engleskom jeziku. TU Wien je članstvom dobio sigurnih 10 studijskih mjesta za (svoje) master studente inženjerskog programa, zbog čega on i dodjeljuje akademsku diplomu nakon uspješno završenog programa, odnosno studijskog nivoa.

Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom i želite da saznate više, u nastavku slijede podaci odgovorne kontakt osobe:
Mag. Rosmarie Nigg
International Office – Expert Unit Internationalisierung und Support
Technische Universität Wien
T +43-1-58801-41555
rosmarie.nigg@tuwien.ac.at

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu