Studiranje u Sloveniji

Za državljane iz država nečlanica Evropske unije po pravilu je otvoreno dodatnih 5% upisnih mjesta od broja upisnih mjesta za državljane Republike Slovenije i državljane država članica EU. Strani državljani koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji i sami su, odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS, kandidiraju za mjesta za državljane RS i državljane iz država EU.

Stranci, državljani država nečlanica EU, plaćaju školarinu, osim ako:

• je tako određeno sa međudržavnim ili međunarodnim sporazumima i ugovori¬ma (između BiH i Slovenije takav sporazum još ne postoji)

• su stipendisti nadležnog ministarstva za visoko školstvo, odnosno ovlaštenog izvođača takvog stipendiranja

• su studenti programa razmjene između visokoškolskih zavoda u programu Cjeloživotno učenje

• su strani državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji i sami su odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS.

Više informacija o upisu na pojedinačne univerzitete se može dobiti od njihovih prijavno-upisnih službi. Opće informacije o upisu možete pročitati i u našoj rubrici Procedura upisa na studij u Sloveniji.


STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu