Studiranje u Salzburgu: pregled studija

Salzburg ne odiše samo bogatom historijom, već je također i omiljen među studentima. Ipak, relativno je mali broj naših studenata i studentica koji se odlučuju za studiranje u Salzburgu. Ukoliko si ti jedan ili jedna od njih, onda će ti ovaj spisak svih studija biti od pomoći. Napominjemo da su izlistani samo studiji sa javnih (državnih) univerziteta: Uni Salzburg i Mozarteum. Pored ova dva državna univerziteta postoje i privatni univerziteti.

Ako želiš da uspostaviš kontakt sa našim studentima i studenticama koji studiraju u Salzburgu, onda posjeti naš forum.

BAKK STUDIJI

Naziv studija Orginalni naziv studija Univerzitet Školarina
Anglistika i amerikanistika Anglistik und Amerikanistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Biologija Biologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Filozofija pri Društvenom fakultetu Philosophie an der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät Uni Salzburg Vidi ovdje
Filozofija pri Katoličkom teološkom fakultetu Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Uni Salzburg Vidi ovdje
Geografija Geographie Uni Salzburg Vidi ovdje
Geologija Geologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Germansitika Germanistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Historija Geschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Historija umjetnosti Kunstgeschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: bastuba Basstuba(Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: bubnjevi/udaraljke Schlaginstrumente (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: citer Zither (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: citre Hackbrett (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: čembalo Cembalo(Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: fagot Fagott (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: flauta Blockflöte(Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: flauta Querflöte (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: gitara Gitarre (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: harfa Harfe (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: harmonika Akkordeon (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: harmonika Diatonische Harmonika (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: klarinet Klarinette (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: klavir Klavier (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: kontrabas Kontrabass (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: oboa Oboe (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: orgulje Orgel (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: rog Horn (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: saksofon Saxophon(Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: tirolska narodna harfa Tiroler Voklsharfe (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: trombon Posaune (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: trompeta Trompete (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: viola Viola (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: violina Violine (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: violinčelo Violoncello (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: vokal/pjevanje Gesang (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: bastuba Basstuba Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: bubnjevi (udaraljke) Schlaginstrumente Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: čembalo Cembalo Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: fagot Fagott Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: flauta Blockflöte Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: flauta Querflöte Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: gitara Gitarre Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: harfa Harfe Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: klarinet Klarinette Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: klavir Klavier Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: kontrabas Kontrabass Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: oboa Oboe Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: orgulje Orgel Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: trombon Posaune Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: trompeta Trompete Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violina Viola Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violina Viola da Gamba / Violine Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violina Violine Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violinčelo Violoncello Mozarteum Vidi ovdje
Instrument:rog Horn Mozarteum Vidi ovdje
Inženjerstvo Ingenieurwissenschaften Uni Salzburg Vidi ovdje
Katolička pedagogija Katholische Religionspädagogik Uni Salzburg Vidi ovdje
Kompozicija Komposition Mozarteum Vidi ovdje
Komunikacijske nauke Kommunikationswissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Lingvistika Linguistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Matematika Mathematik Uni Salzburg Vidi ovdje
Molekularne biološke nauke Molekulare Biowissenschaften Uni Salzburg Vidi ovdje
Muzička i fizička pedagogija Musik- und Bewegungserziehung Mozarteum Vidi ovdje
Muzičke i plesne nauke Musik- und Tanzwissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Nauke o drevnim vremenima Altertumswissenschaften Uni Salzburg Vidi ovdje
Pedagogija Pädagogik Uni Salzburg Vidi ovdje
Politčke nauke Politikwissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Pravo i ekonomija Recht und Wirtschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Primijenjena informatika Angewandte Informatik Uni Salzburg Vidi ovdje
Psihologija Psychologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Romanistika Romanistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Slavistika Slawistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Sociologija Soziologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Sport i nauke o fizičkom kretanju Sport- und Bewegungswissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Teorija muzike Musiktheorie Mozarteum Vidi ovdje
Vokal Gesang Mozarteum Vidi ovdje

MASTER STUDIJI

Naziv studija Orginalni naziv studija Univerzitet Školarina
Applied Image and Signal Processing Applied Image and Signal Processing Uni Salzburg Vidi ovdje
Biologija Biologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Drevna historija i nauke o starim vremenima Alte Geschichte und Altertumskunde Uni Salzburg Vidi ovdje
English Studies and the Creative Industries English Studies and the Creative Industries Uni Salzburg Vidi ovdje
European Union Studies European Union Studies Uni Salzburg Vidi ovdje
Filozofija pri Društvenom fakultetu Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät Uni Salzburg Vidi ovdje
Filozofija pri Katoličkom teološkom fakultetu Philosophie an der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät Uni Salzburg Vidi ovdje
Geografija Geographie Uni Salzburg Vidi ovdje
Geologija Geologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Germanistika Germanistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Historija Geschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Historija antičke književnosti Antike Literatur-, Geistes- und Rezeptionsgeschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Historija umjetnosti Kunstgeschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: bastuba Basstuba (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: bubnjevi (udaraljke) Schlaginstrumente (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: čembalo Cembalo (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: citer Zither (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: citre Hackbrett (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: fagot Fagott (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: flauta Blockflöte(Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: flauta Querflöte (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: gitara Gitarre (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: harfa Harfe (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: harmonika Diatonische Harmonika (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: klarinet Klarinette (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: klavir Klavier (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: kontrabas Kontrabass (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: oboa Oboe (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: orgulje Orgel (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: rog Horn (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: saksofon Saxophon (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: trombon Posaune (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: trompeta Trompete (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: viola Viola (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: violina Violine (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: violinčelo Violoncello (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument u sklopu pedag. studija: vokal / pjevanje Gesang (Instrumental/Gesangs Pädagogisches Studium) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: barok-čelo Barockcello Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: barok-violina i viola Barockvioline / Barockviola Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: bastuba Basstuba Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: bubnjevi (udarljke) Schlaginstrumente Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: čembalo Cembalo Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: fagot Fagott Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: flauta Blockflöte Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: flauta Querflöte Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: gitara Gitarre Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: harfa Harfe Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: klarinet Klarinette Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: klavir Hammerklavier Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: klavir Klavier Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: kontrbas Kontrabass Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: oboa Oboe Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: orgulje Orgel Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: rog Horn Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: solo-klavir Klavier (Solistenausbildung) Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: trombon Posaune Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: trompeta Trompete Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: viola Viola Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violina Viola da Gamba / Violine Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violina Violine Mozarteum Vidi ovdje
Instrument: violinčelo Violoncello Mozarteum Vidi ovdje
Jevrejska kulturna historija Jüdische Kulturgeschichte Uni Salzburg Vidi ovdje
Katolička religijska pedagogija Katholische Religionspädagogik Uni Salzburg Vidi ovdje
Klasična arheologija Klassische Archäologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Klavirska kamerna muzika i skladba pjesama Klavierkammermusik und Liedgestaltung Mozarteum Vidi ovdje
Komparativne nauke o književnosti i kulturi Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Kompozicija Komposition Mozarteum Vidi ovdje
Komunikacijske nauke Kommunikationswissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Korepeticija za muzičko pozorište Korrepetition für Musiktheater Mozarteum Vidi ovdje
Lingvistika Linguistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Matematika Mathematik Uni Salzburg Vidi ovdje
Molekularna biologija Molekulare Biologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Muzička i fizička  pedagogija Musik- und Bewegungserziehung Mozarteum Vidi ovdje
Muzičke i plesne nauke Musik- und Tanzwissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Nauke o materijalima Materialwissenschaften Uni Salzburg Vidi ovdje
Pedagogija Erziehungswissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Političke nauke Politikwissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Pravo i ekonomija Recht und Wirtschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Primijenjena geoinformatika Angewandte Geoinformatik Uni Salzburg Vidi ovdje
Primijenjena informatika Angewandte Informatik Uni Salzburg Vidi ovdje
Psihologija Psychologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Romanistika Romanistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Slavistika Slawistik Uni Salzburg Vidi ovdje
Sociologija Soziologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Sport i nauke o fizičkom kretanju Sport- und Bewegungswissenschaft Uni Salzburg Vidi ovdje
Sport-Menedžment-Mediji Sport-Management-Medien Uni Salzburg Vidi ovdje
Teorija muzike Musiktheorie Mozarteum Vidi ovdje
Vodstvo duvačkog orkestra Blasorchesterleitung Mozarteum Vidi ovdje
Vokal Gesang Mozarteum Vidi ovdje

DIPLOMSKI STUDIJI

Naziv studija Orginalni naziv studija Univerzitet Školarina
Dirigiranje Dirigieren Mozarteum Vidi ovdje
Gluma i režija Schauspiel und Regie Mozarteum Vidi ovdje
Instrumentalna muzika kao nastavnički predmet Instrumentalmusikerziehung Mozarteum Vidi ovdje
Katolička i evangelistička crkvena muzika Katholische und evangelische Kirchenmusik Mozarteum Vidi ovdje
Katolička teologija Katholische Fachtheologie Uni Salzburg Vidi ovdje
Likovno kao nastavnički predmet Bildnerische Erziehung Mozarteum Vidi ovdje
Muzičko kao nastavnički predmet Musikerziehung Mozarteum Vidi ovdje
Pravne nauke Rechtswissenschaften Uni Salzburg Vidi ovdje
Tehničko kao nastavnički predmet Werkerziehung Mozarteum Vidi ovdje
Tekstilno kao nastavnički predmet Textiles Gestalten Mozarteum Vidi ovdje
Uređenje scenskog prostora Bühnengestaltung Mozarteum Vidi ovdje

STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu