Studiranje u Finskoj

Inostrani studenti su dobrodošli na studije u Finskoj, pa tako i oni iz BiH i regiona. Širom Finske na mnogim univerzitetima i politehničkim visokim školama (univerziteti primjenjenih nauka) postoje dodiplomski i postdiplomski programi na engleskom jeziku (BA, BSc, MA, MSc, PhD). Moguće je upisati i program na finskom ili švedskom jeziku, a zahtjeva se tečno poznavanje ovih jezika, jer niti jedna visokoškolska obrazovna institucija u Finskoj ne nudi nikakve jezičke pripreme za studij.

Prijemni ispit je obavezan za sve koji namjeravaju upisati Bachelor i ako se ne nudi opcija za polaganje prijemnog ispita u inostranstvu, onda je potrebno doći u Finsku lično da bi se polagao ispit. Zavisno od zaprimljenog broja prijava za upis, FINNIPS (Finnish Network for International Programmes) godišnje odlučuje o organizovanju polaganja u inostranstvu, tako da se može desiti da se dobije poziv za polaganje u nekoj od susjednih zemalja. Na primjer, državljani Hrvatske su mogli polagati u Mađarskoj, Srbije u Bugarskoj, dok za BiH nije bilo te opcije i moralo se ići u Finsku.

Pored ovog obaveznog ispita, postoji još jedan na kraju studija. Kako bi se diplomiralo, potrebno je raditi maturalni ispit i on je obavezan kako za Bachelor, tako i za Master studente. Dvije najbitnije činjenice za studiranje u Finskoj su te da je školovanje besplatno, to jest da nema školarina, osim za neke MBA programe, ali i to da nema stipendija, osim za PhD. Ono šta se zahtjeva od studenata da plate tokom studija je godišnja članarina studentskoj uniji i ona je obavezna. Iznos može da se razlikuje od organizacije do organizacije, ali se uglavnom kreće u visini od 110 eura do oko 130 eura. Plaćanjem ove članarine ostvaruje se pravo na registraciju studenta za aktuelnu školsku godinu, pravo na studentsko zdravstveno osiguranje za primarnu njegu i pravo na popuste za studente (hrana, putni troškovi, i dr.).

Sva potrebna literatura potrebna u toku studija je, uglavnom, dostupna u univerzitetskim bibliotekama, tako da kupovina udžbenika nije potrebna. Bibliotekarski elektronski sistem je visokorazvijen, te se studentima obezbjeđuje pristup velikom broju baza podataka i na taj način olakšava pronalaženje objavljenih istraživačkih članaka potrebnih tokom studija.

Procedura upisa

Upis na veći broj visokoškolskih ustanova se vrši preko zajedničkog elektronskog sistema za upis, gdje je moguć odabir više škola i programa. Za Bachelor programe to su uglavnom univerziteti primjenjenih nauka i akronim za taj sistem je UAS, a za Master programe su univerziteti i akronim sistema je UAF. One škole koje ne koriste ovakav sistem, na svojim zvaničnim stranicama nude svoju elektronsku prijavu i podatke o načinu upisa.

Procedura upisa se sastoji od sledećih koraka:

–          popunjavanje prijave online i odabir željenih programa i škola (po principu, prvi odabir najželjeniji i prijava se može poslati za maksimalno 4 programa),

–          slanje prijave sa ostalim potrebnim dokumentima prije krajnjeg roka na adrese škola,

–          polaganje prijemnog ispita (za Bachelor i moguće za neke Master programe),

–          obrazovne institucije šalju obavještenja o prijemu i kandidati treba da potvrde pismeno ako i koje mjesto prihvataju za studiranje,

–          pripremanje za dolazak i studentski život u Finskoj, što podrazumjeva obezbjeđivanje finasijskih sredstava, pronalaženje mjesta boravka i izdavanje boravišne dozvole za građane izvan EU i EEA.

Potrebni dokumenti za upis na studije – Bachelor:

–          Diploma, kao i uvjerenja/svjedočanstva o završetku srednje škole (ili izvod ocjena svih položenih predmeta), prevedena na engeleski od strane sudskog tumača (šalju se OVJERENE KOPIJE, a originali i originalni prevod prikazati prilikom dolaska i registracije studenata).

–          Certifikat o poznavanju engleskog jezika, TOEFL ili IELTS rezultati ne stariji od jedne godine. Ukoliko je kandidat završio/la srednju školu u nekoj od zemalja engleskog govornog područja, onda ne mora da prilaže nikakav dokaz o poznavanju engleskog jezika.

–          Rezultati prijemnog ispita, koji budu proslijeđeni obrazovnim institucijama koje su odabrane od strane kandidata za upis.

–          Kopija validnog pasoša.

–          Jedna fotografija, veličine za putna dokumenta.

Potrebni dokumenti za upis na studije – Master:

–          Bachelor diploma i izvod ocjena položenih predmeta, prevedeni na engeleski od strane sudskog tumača (šalju se OVJERENE KOPIJE, a originali i originalni prevod prikazati prilikom dolaska i registracije studenata).

–          Certifikat o poznavanju engleskog jezika, TOEFL ili IELTS rezultati ne stariji od jedne godine. Ukoliko je kandidat diplomirao/la u nekoj od zemalja engleskog govornog područja, onda ne mora da prilaže nikakav dokaz o poznavanju engleskog jezika.

–          CV i motivaciono pismo, a moguće je priložiti i pisma preporuke, mada nije obavezno za sve programe.

–          Kopija validnog pasoša.

–          Jedna fotografija, veličine za putna dokumenta.

Uz navedene potrebne dokumente, moguće je priložiti dokaze i uvjerenja o ličnom angažmanu i dostignućima koji se mogu odnositi na željene programe, što svakako može povećati šanse za upis. Na primjer, kopije certifikata sa seminara, konferencija, volonterskih akcija, neformalnih edukacija, diplome sa takmičenja i sl.

Transfer studenti:

Na studij u Finskoj je moguće doći i kao transfer student, ali ne na bilo koji program i/ili školu. Svaka škola ima posebne uslove za prihvatanje zahtjeva za transfer kredita i prihvatanje međunarodnih studenata na ovaj način. Zainteresovani za ovaj vid dolaska na studije u Finsku, mogu pronaći više informacija na stranicama škola, te se savjetuju da ostvare kontakte sa njihovim kancelarijama za prijem međunarodnih studenata.

Boravišna dozvola za studente u Finskoj:

Nakon ispunjenih svih procedura upisa na studij, kandidat će od obrazovne institucije da primi osnovne informacije o školi, programu, pismeno uvjerenje da je primljen/a i kopiju pasoša ovjerenu pečatom obrazovne institucije.

Uvjerenje o upisu i ovjerenu kopiju pasoša, budući finski student predaje kao dokaz prilikom predavanja zahtjeva za izdavanje studentske boravišne dozvole u Ambasadi/Veleposlanstvu Finske. S obzirom da Finska nema svoju ambasadu u BiH, onda je potrebno lično predati zahtjev u Hrvatskoj ili Srbiji.

Kako bi se izdala boravišna dozvola za studiranje u Finskoj, budući student treba da dokaže da posjeduje sredstva sa kojima će moći pokriti svoje životne potrebe. Zahtjevani iznos je 560 eura mjesečno, odnosno 6.720 eura za godinu dana.

Moguće je da neke institucije pružaju podršku svojim studentima, te im obezbjeđuju besplatan smještaj, tako da je onda potrebno prikazati iznos od minimalno 280 eura mjesečno. Ukoliko takva institucija obezbejđuje i besplatnu hranu, onda je potreban iznos od 195 eura mjesečno.

Potrebna dokumenta za izdavaje boravišne dozvole:

–          pismeno uvjerenje o upisu na studij od obrazovne institucije,

–          kopija pasoša ovjerena pečatom obrazovne institucije,

–          popunjen formular OLE_OPI (dostupan na http://www.migri.fi/studying_in_finland/filling_in_the_application),

–          dokaz o posjedovanju finansijskih sredstava za period od godinu dana studija (izvod iz banke o stanju na privatnom računu ili ugovor o stipendiranju),

–          zdravsteno osiguranje, za minimalno godinu dana koje u slučaju operacije u inostranstvu pokriva troškove do visine 30.000 eura,

–          validan pasoš,

–          jedna fotografija.

Prvi koraci u Finskoj:

Nakon prijema studenata, rješavanje pitanja statusa studenta u Finskoj i dobijanja boravišne dozvole, slijedi priprema za dolazak u Finsku. Savjetuju se studenti da u toku ljeta već apliciraju za studentski smještaj fondacijama u mjestima gdje dolaze na studij. Svaki grad ima svoju studentsku smještajnu fondaciju ili neku agenciju koja obezbjeđuje smještaj za studente.  Na primjer, u Helsinkiju ova fondacija se naziva HOAS, u Tamperu TOAS, u Vasi VOAS, itd. Smještaji koji se nude studentima se plaćaju i dosta su povoljniji od cijena privatnih smještaja. Ukoliko studenti ne dobiju nikakvu ponudu do skorijeg vremena njihovog dolaska, trebaju da obavijeste kancelariju za međunarodne studente, te će oni naći riješenje za privremeni smještaj.

Najpovoljnije za početak bi bilo dijeliti smještaj sa drugim studentima u stanovima koji posjeduju namještaj. Ovakvi stanovi mogu da budu sa dvije ili više soba. Tu studenti zajednički koriste kuhinju i kupatilo, dok su sobe zasebne. U cijene smještaja uglavnom budu uračunati troškovi struje, grijanja i interneta. Cijene ovakvog smještaja se kreću, uglavnom od 200 do maksimalno 300-350 eura mjesečno (zavisno od mjesta i lokacije).

Kancelarije za međunarodne studente pri obrazovnim institucijama informišu o prvim aktivnostima vezanih za orijentaciju studenata i organizuju njihov doček i prevoz sa aerodroma, autobuskih ili željezničkih stanica do mjesta prebivališta. Ukoliko smještaji budu udaljeniji od univerziteta, studenti najčešće koriste bicikla kao prevozno sredstvo i moguće ih je iznajmiti od studentskih servisa ili čak kupiti neki polovan.

Web stranice sa više informacija:

www.studyinfinland.fi

www.cimo.fi (Nacionalna agencija za mlade i obrazovanje)

www.admissions.fi (UAS)

www.universityadmissions.fi (UAF)

www.finnips.fi (Finnish Network for International Programmes)

www.migri.fi (Imigracione usluge)

Ukoliko imate još pitanja posjetite naš forum: www.studiraj.eu/forum

STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu