Tehnički univerzitet Beč

Tehnički univerzitet Beč predstavlja najveću obrazovnu, naučno-tehničku instituciju u Austriji i u redu je najuspješnijih u Evropi. Preko 23.000 studenata i više od 3.000 naučnika doprinose uglednoj reputaciji u cijeloj Evropi. Technische Universität Wien

Tehnička hemija (B)

Tehnička hemija (B)

Oznaka studija: 033 290
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Procesna tehnologija (B)

Procesna tehnologija (B)

Oznaka studija: 033 273
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Tehnička fizika (B)

Tehnička fizika (B)

Oznaka studija: 033 261
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Software & Information Engineering (B)

Software & Information Engineering (B)

Oznaka studija: 033 534
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Mikroelektronika (M)

Mikroelektronika (M)

Oznaka studija: 066 439
Vrsta studija: Magistarski studij (Master)
Predviđena dužina studija: 4 semestara

Stečena titula: MSc (Master of Science = Dipl.Ing.)
© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu