Tehnički univerzitet Beč

Tehnički univerzitet Beč predstavlja najveću obrazovnu, naučno-tehničku instituciju u Austriji i u redu je najuspješnijih u Evropi. Preko 23.000 studenata i više od 3.000 naučnika doprinose uglednoj reputaciji u cijeloj Evropi. Technische Universität Wien

Microsoft Office 365 ProPlus za studente

Microsoft Office 365 ProPlus za studente

Pretpostavljamo da ste već upoznati sa tim da kao student većine univerziteta u Austriji možete da koristite Microsoft Office paket ili po veoma povol…
TU Wien postao dio EURECOM-a

TU Wien postao dio EURECOM-a

TU Wien (Tehnički Univerzitet u Beču) je "proširio" svoj kampus i na Sophia Antipolis naučni park ("TELECOM dolinu") u Francuskoj rivijeri. TU Wien je…
Elektroenergetika (M)

Elektroenergetika (M)

Oznaka studija: 066 435
Vrsta studija: Magistarski studij (Master)
Predviđena dužina studija: 4 semestara
Stečena titula: MSc (Master of Science = Dipl.Ing.)
Mašinstvo (B)

Mašinstvo (B)

Oznaka studija: 033 245
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Statistika i ekonomska matematika (B)

Statistika i ekonomska matematika (B)

Oznaka studija: 033 203
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: BSc (Bachelor of Science)
Automatika (M)

Automatika (M)

Oznaka studija: 066 436
Vrsta studija: Magistarski studij (Master)
Predviđena dužina studija: 4 semestara
Stečena titula: MSc (Master of Science = Dipl.Ing.)
© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu