Reorganizacija SoSe2020

Ministarstvo prosvjete i nauke Austrije je prograsilo odredbe (u originalu možete pronaći ovdje) u vezi sa načinom daljeg odvijanja semestra. Kao što već znate, po trenutnom stanju stvari će univerziteti ostati zatvoreni do kraja septembra, zbog čega je reorganizacija bila neophodna. Iste možete pronaći u nastavku teksta.

1. Studentski dodatak će biti produžen za jedan semestar

Ukoliko ste u SoSe2020 imali pravo na studentski dodatak ili stipendiju, isti će biti produženi za šest mjeseci (jedan semestar). Ovo takođe važi i ukoliko u ovom semestru niste mogli da ostvarite neophodne uslove zbog otežanosti odvijanja ovog semestra.
Više informacija u vezi sa ovim možete pronaći ovdje i ovdje, a svoja pitanja možete poslati na sozialreferat@oeh.univie.ac.at.

2. Dodatni period upisa je produžen do 30.6.2020. godine, a period upisa za WiSe2020 do 30.9.2020.

Ovo podrazumijeva da ukoliko do sada niste platili SoSe2020 školarinu, da istu možete uplati do kraja juna. Ukoliko ste pak uplatili semestar, ali biste do 30.6. trebali u sklopu WiSe2019 da završite studij, onda imate pravo na povrat uplaćenog iznosa.
Više informacija možete pronaći ovdje i ovdje.

U vezi sa predajom naučnih radova – rok za one naučne radove iz WiSe2019 je takođe 30.6.2020. godine. Ovo uključuje seminarske i BA-radove, a slično je i za MA i diplomske radove, s tim da je konkretizovano sa “rok se produžava za onaj period u kojem je radi mjera u svrhu suzbijanja širenja virusa onemogućeno završavanja rada”. Predavači su obavezani da ograničenost pristupa literaturi uzmu u obzir. Ukoliko se pak vaši predavači odluče za nešto drugačije, možete se obratiti na sljedeću email adresu bipol@oeh.univie.ac.at

3. Online ispiti i long-distance predavanja omogućeni

Nova odredba omogućava održavanje online ispita, zbog čega je predavačima data mogućnost da promijene kriterije za ocjenjivanje. Ukoliko se desi da vam od profesora novouvedeni način ocjenjivanja izgleda nekorektan, obratite se prvo kod njih, ali ukoliko apel ništa ne donese, možete se obratiti ovdje bipol@oeh.univie.ac.at. Smjernice u vezi sa online održavanjem ispita možete pronaći ovdje.

4. Ljetnji “raspust” za studente ove godine ne postoji.

ÖH (studentska unija) se zalaže da ovo bude samo neophodni dodatak, te da studenti koji nemaju nisu u mogućnosti da pohađaju predavanja tokom ljeta, zbog ovog ne budu oštećeni.


Dodatno

  • Oni ispiti i predavanja koji ne mogu biti digitalno izvođeni (npr. rad u laboratorijama, MC-ispiti), će vjerovatno sa početkom maja biti u ograničenim uslovima fizički održavani. Ovo naravno zavisi od daljeg razvijanja situacije.
  • Biblioteke će takođe eventualno početi sa radom u ograničenim uslovima od početka maja. I ovdje nedostaju još uvijek preciznije informacije.
  • I dalje se pregovara sa univerzitetom, gradskom upravom i ministarstvom da dođe do ukidanja/povrata školarina za SoSe2020, te i da budu uvedena dva dodatna semestra tolerancije. Podršku ÖH možete pružiti potpisivanjem peticije ovdje.

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu