Prvi Sajam studentskih ideja u Evropi – Sarajevo 2011.

 

Pored upoznavanja s aktuelnim problemima implementacije Bolonjskog procesa, mobinga i nesavjesnosti od strane profesora i prijedloga rješavanja takvih problema, na dnevnom redu bila je također diskusija o utjecaju studenata i njihovih aktivnih predstavnika na reformske procese. Ovo je bila svojevrsna prilika predstavljanja našeg portala STUDIRAJeu studentskim predstavnicima u regionu.

Organizacija Sajma je bila veoma uspješna, kao i odaziv učesnika: bilo je prisutno 14 organizacija s univerziteta iz BiH i okruženja (Dubrovnik, Zadar, Split, Pula, Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica, Tetovo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Bihać), a projekat STUDIRAJeu je predstavljen od studenta s Univerziteta Beč.

Zamisao studenata Univerziteta u Beogradu (UB) o zajedničkom nastupanju predstavnika akademika bivših republika Jugoslavije na forumima u Evropi, proglašena je za najbolju ideju ovogodišnjeg Sajma ideja u Sarajevu i donio je ekipi UB-a prvo mjesto.

Studenti Mašinskog fakulteta u Mostaru su prezentirali kako napraviti laboratorijsku CNC mašinu za 750€, a Univerzitet Pula je došao s idejom cjelonoćnog rada čitaonica. Predstavnici iz Tetova su izlagali module borbe protiv korupcije na univerzitetima, a Split je prezentirao ideju video-nadzora menzi s live streamom na internetu, dok je Univerzitet Dubrovnik u gps aplikaciji za smart phone vidio promoviranje turističkog značaja grada Dubrovnika.

Naša ideja besplatnog pružanja pomoći studentima i doktorantima, koji žele studirati ili raditi specijalizaciju u Evropskoj Uniji, realizirana kroz rad www.studiraj.eu, zauzela je 4. mjesto.

Na kraju  manifestacije potpisana je i Deklaracija o saradnji studentskih predstavnika u regionu, pobjednicima su uručene nagrade i pokloni.

STUDIRAJeu

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu