Procedura upisa na studij u Sloveniji

 

ULAZAK U DRŽAVU NA OSNOVU VIZE ILI PASOŠA

Građani BiH mogu ući u Republiku Sloveniju i u njoj boraviti najviše 90 dana u šest mjeseci, računajući od prvog dana ulaska na osnovu važećeg biometrijskog pasoša. Vlasnici starog pasoša trebaju za ulazak u Sloveniju imati i važeću vizu, koju mogu dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u svojoj zemlji.

DOBIVANJE PRVE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK

U slučaju da osoba želi ući i boraviti u Republici Sloveniji iz drugog razloga koji nije u vezi sa boravkom na osnovu vize, mora imati dozvolu za boravak izdanu u Republici Sloveniji, koju mora dobiti prije ulaska u državu.

Studij, obrazovanje, specijalizacija ili stručno usavršavanje, te praktično osposobljavanje, saradnja odnosno učestvovanje u programima međunarodne razmjene volontera i drugim programima koji ne spadaju u sistem formalnog obrazovanja je jedan od razloga za koji se izdaje dozvola za ulazak u Republiku Sloveniju.

Dozvola za prvi boravak u Republici Sloveniji se može izdati samo kao dozvola za privremeni boravak. Molbu za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak budući student mora podnijeti u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu.

Zahtjev za izdavanje privremenog boravka iz razloga školovanja:

• u potpunosti ispunjen formular (može se dobiti u konzularnom predstavništvu RS u Sarajevu)

• pasoš (original i fotokopija prve strane), koji mora važiti tri mjeseca više od namjeravanog boravka u Sloveniji

• komercijalno putničko osiguranje

• originalna potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu (škola, fakultet)

• originalna potvrda o stipendiranju

• ovjerena izjava o finasiranju (ovjerena kod notara) i dokaz o primanjima osobe, koja će izdržavati stranku u postupku

• uvjerenje o nekažnjavanju iz MUP-a prevedeno na slovenački jezik (oba dokumenta moraju biti ovjerena sudskim pečatom APOSTILLE i ne smiju biti starija od 3 mjeseca) i fotokopije oba dokumenta.

Ukoliko se pokušava dobiti dozvola za boravak zbog obavljanja istraživačkog rada, podnosilac zahtjeva mora imati sklopljen sporazum o gostovanju s istraživačkom organizacijom iz Republike Slovenije.

Ako podnosilac zahtjeva ispunjava sve uslove za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak, upravna jedinica u Sloveniji izdaje dozvolu i šalje je diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu, gdje se dozvola uručuje.

PRIJAVA PREBIVALIŠTA

Ukoliko državljanin treće države boravi u Republici Sloveniji na osnovu dozvole za privremeni boravak ili državljan EEP i u Republici Sloveniji boravi na osnovu potvrde o prijavi boravka, mora u upravnoj jedinici prijaviti privremeno prebivalište u roku od tri dana od useljenja odnosno od uručenja dozvole za privremeni boravak. Ako se nastani u stambenom objektu, privremeno prebivalište mora prijaviti stanodavac. Prijava privremenog prebivališta može trajati najviše godinu dana.

Prijavi privremenog ili stalnog prebivališta se mora priložiti važeći lični dokument sa fotografijom i dokaz da podnosilac zahtjeva ima pravo na boravak na adresi koju prijavljuje. Kao dokaz se smatra dokaz o vlasništvu, ugovor o kiriji ili podkiriji ili pismena suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika stana odnosno upravnika stambenog objekta, pri čemu saglasnost vlasnika nije potrebno ovjeravati.

Više informacija o prijavi prebivališta i mogućnosti elektronske prijave prebivališta se može dobiti u upravnim jedinicama ili na adresi internet portala e-uprave!

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini na ustupljenim informacijama!

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu