Studiranje u Njemačkoj (procedura upisa)

1. Ako želiš početi studij za koji važi tkzv. savezni numerus clausus (polgedaj dolje):

– Aplikacija se vrši direktno preko željenog univerziteta ili preko uni-assist-a (pogledaj dolje).

2. Ako želiš početi studij koji nije pod saveznim numerusom claususom

– Aplikacija se vrši kod akademskog ureda za strance odabrane visoke škole ili preko uni-assist-a (pogledaj dolje).

U slučaju odobrenja studiranja, student dobiva obavijest o odobrenju. Nakon toga se može obaviti upis (imatrikulacija). Za upis se po pravilu treba lično pojaviti.

Detaljne informacije o dokumentaciji koja je potrebna za upis možeš tražiti kod studentskih službi dotičnih fakulteta ili se mogu skinuti sa internet-stranice dotične visoke škole, a možeš se naravno i nama obratiti. Najvažniji dokumenti koji se redovno moraju priložiti i koji su većinom potrebni pri aplikaciji su:

– Ispunjen formular za imatrikulaciju

– Potvrda o odobrenju studiranja (da bi se ova potvrda dobila većina ovdje navedenih dokumenata se već tad mora priložiti)

– Svjedočanstvo

– Potvrda o poznavanju njemačkog jezika

– Eventualno potvrda o uspješno položenom prijemnom ispitu

– Potvrda o zdravstvenom osiguranju

– Pasoš

– Pasoške slike

Važno je napomenuti da sve kopije i svi prijevodi moraju biti ovjereni, tj. imati pečat od ovlaštenog lica (npr. notar).

Nekoliko studija imaju numerus clausus (ograničen pristup). Tačnije, postoje dvije vrste numerusa claususa.

– Prvi tkzv. savezni numerus clausus (njem. Bundesweiter numerus calusus) važi širom Savezne Republike Njemačke i odnosi se na studij biologije, medicine, farmacije, psihologije i stomatologije. Za te studije postoje određeni kriteriji za uspješan upis koji važe širom Njemačke. Detaljnije informacije o terminima, kriterijima itd. možeš naći ovdje. Važno je napomenuti da, ukoliko želiš da studiraš jedan od saveznih – NC studija, aplikaciju moraš izvršiti ili direktno na željenom univerzitetu ili preko uni-assist-a!

– Drugi tkzv. lokalni numerus clausus (njem. lokaler numerus clausus) važi samo na pojedinim univerzitetima i ovisan je od izbora dotičnog studija.

[adsenseyu2]

Pojedini univerziteti također sprovode određene izborne postupke, kod kojih pored običnih formalnih preduslova (pogledaj dolje) se pišu npr. motivacijska pisma ili se uzima specifčno predznanje u obzir.

Znači, bitno je napomenuti da pri upisu na određeni univerzitet treba provjeriti da li gore navedeni izborni postucpi, numerus clausus itd. postoji.

Uni-Assist (www.uni-assist.de)

Uni-Assist je ured i savez od preko 85 ustanova za visoko obrazovanje za internacionalne studente u Njemačkoj. Uni-Assist te podržava pri upisu, ali istovremeno provjerava da li ispunjavaš uslove za studij u Saveznoj Republici Njemačkoj. Preko Uni-Assista je također moguće aplicirati na više ustanova za visoko obrazovanje.

Aplikacija preko uni-assista je samo potrebna ukoliko si dosada studirao/la u BiH, odnosno ako je ustanova za visoko obrazovanje na kojoj želiš studirati u Uni-Assist savezu. Da li je „tvoj” univerzitet dio Uni-Assist saveza možeš provjeriti ovdje. Koje tačno dokumente treba priložiti, možeš vidjeti ovdje.

Aplikacija preko Uni-Assist-a košta 68 EURA. Za svaku dalju aplikaciju na jednoj od ustanova za visoko obrazovanje potrebno je platiti dodatnih 15 EURA.

Formalni preduslovi za pohađanje univerziteta u Njemačkoj su ukratko sljedeći:

– priznato srednjoškolsko obrazovanje

Završena osnovna škola i srednja škola. Akademski ured za strance dotične visokoškolske ustanove, tj. Uni-Assist provjerava da li su ispunjeni preduslovi za studiranje, tj. da li je tvoje srednjoškolsko obrazovanje dovoljno za upis na univerzitet u Njemačkoj. Na ovoj stranici možeš provjeritti da li tvoje srednjoškolsko obrazovanje ispunjava taj uslov.

– eventualno potvrda o uspješno položenom prijemnom ispitu na bh. univerzitetu

Dokaz o položenom prijemnom ispitu (ako uopće postoji) za taj odsjek na jednoj od bosanskohercegovačkih visokoškolskih ustanova.

– evenutalno dokaz o uspješno završenoj/završenim godini/godinama na bh. univerzitetu

Direktno se mogu, po pravilu, upisati i studenti koji su u BiH već uspješno studirali jednu godinu.

– dovoljno poznavanje njemačkog jezika

Za studij u Njemačkoj potreban je dokaz o dobrom znanju njemačkog jezika. Jezik na kojem se odvijaju predavanja na njemačkim univerzitetima je po pravilu njemački, osim u nekim posebnim slučajevima. Prije početka studija se mora položiti “ispit iz znanja njemačkog jezika za studiranje DSH”, odnosno polaganje ispita: TestDaF. Od ovog pravila su oslobođeni samo studenti koji su svoju maturu polagali u Njemačkoj, u jednoj od priznatih njemačkih škola u inostranstvu ili koji posjeduju odgovarajuću jezičku diplomu od Goethe instituta ili Konferencije ministarstva za kulturu II stepen. Jezičke kurseve za pripremu polaganja ispita iz znanja njemačkog jezika za upis na jedan od njemačkih univerziteta (DSH) nudi većina univerziteta. Ipak, i za ove kurseve mora postojati osnovno znanje njemačkog jezika. Pravila DSH su na svim univerzitetima ista. Termine za polaganje ispita iz znanja njemačkog jezika, univerziteti samostalno određuju. TestDaF – ispiti se mogu polagati u različitim centrima širom Njemačke.

– eventualno polaganje prijemnog ispita na njemačkom univerzitetu ako takav uopće postoji

Za planirani boravak u Njemačkoj u svrhu studiranja na jednom od njemačkih univerziteta, potrebna ti je viza. Pojedinosti o postupku izdavanja vize možeš naći ovdje.

O Studienkollegu u Njemačkoj možeš saznati ovdje, a ukoliko imaš pitanja posjeti naš forum.

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu