Prijemni ispiti u Austriji i tzv. STEOP faza

U Austriji od 2013. godine postoje prijemni ispiti za određene studije pri državnim univerzitetima (na nekim univerzitetima prijemni ispiti postoje i od ranije).

Prijemni ispiti će se održavati do 2021. godine za sljedeće studije: arhitekture, biologije, informatike, farmacije, publicistike, ekonomije, medicine i veterine. Ono što je bitno da se napomene jeste da se prijemni ispiti održavaju samo ukoliko bude više prijava za određeni studij od predviđenog broja slobodnih mjesta. Također je ohrabrujuća činjenica da su do sada svi studenti uspješno prošli kroz prijemne ispite! Razlog: najkasnije na dan prijemnog je broj studenata koji su se pojavili bio manji od broja slobodnih mjesta. Izuzetak su medicina i veterina.

Više informacija o upisu na studije u Austriji saznajte ovdje.

STEOP faza postoji na svim univerzitetima i predstavlja početnu fazu jednog studija, gdje se određeni ispiti moraju položiti kako bi se moglo dalje studirati. Ono što je također karakteristično jeste da se ti ispiti mogu polagati do tri puta za razliku od onda dolazećih ispita, za koje postoji mogućnost četiri pokušaja (posljednji komisijski). Također univerziteti imaju pravo da odluče da li se i pored STEOP ispita u prvom semestru smiju polagati i drugi ispiti, u iznosu od deset ECTS poena. Studenti koji ne uspiju položiti jedan ili više STEOP ispita iz trećeg pokušaja gube pravo nastavka studija na tom univerzitetu na određeni period (godinu i po), nakon čega mogu ponovo da pokušaju.

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu