Poslovno pravo (B)

Oznaka studija: J 033 500
Vrsta studija: Dodiplomski studij (Bachelor)
Predviđena dužina studija: 6 semestara
Stečena titula: Bachelor of Laws
Struktura studija: WU ( Ekonomski univerzitet Beč ) nudi 2 Bachelor studija. Oba Bachelor studija traju po 6 semestara i obuhvataju 85 semestar sati (SSt), ili 180 ECTS – bodova. Bacheor studiji imaju zajedničku uvodnu fazu u trajanju od 2 semestra. Druga faza studija traje od 3 do 6 semestra.
Relevantni linkovi: Nastavni plan i tabelarni pregled Bachelor studija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu