Menadžment (M)

Oznaka studija: J 066 956
Vrsta studija: Magistarski studij (Master)
Predviđena dužina studija: 4 semestara
Stečena titula: MSc (Master of Science)
Struktura studija: Master studij iz Menadžmena sastoji se od 4 semestra i ukupno 40 semestar sati ( 120 ECTS-poena ). Od toga na master rad otpada 20 ECTS – poena a 100 ECTS – poena otpada na predmete Menadžment Master studija.
Nastavni jezik: Njemački
Relevantni linkovi: Nastavni plan

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora: admin@studiraj.eu