Klima bonus

Klima bonus od 500 evra je za sada isplaćen, a druga tranša će biti u februaru 2023. godine. Trebalo bi da ga dobiju takođe i beskućnici. Odgovorno ministarstvo za zaštitu klime je u srijedu sumiralo: oko četiri milijarde evra isplaćeno je za 8,6 miliona ljudi u Austriji u posljednjih sedam nedelja. 7,4 miliona ljudi primilo je bonus na svoje račune, a oko 1,2 miliona ljudi je dobilo vaučer poštom.

„Prvi put u istoriji republike, transfer je isplaćen svima u Austriji“, kaže menadžer projekta klima bonus Wolfgang Otter. Isplata je prošla „vrlo dobro“. Ipak, do sada je u servisni centar stiglo na desetine hiljada upita, a telefonska linija za klima bonus je već primila preko 300.000 poziva. U svakom slučaju, svi pojedinačni slučajevi biće obrađeni u najkraćem mogućem roku“, saopštilo je ministarstvo. Prema ovome, dnevno se može procesuirati oko 5.000 slučajeva.

Pravo na klima bonus ima svako ko živi u Austriji 183 dana u godini. Svako ko se preselio u Austriju nakon početka godine ili je rođen u prvoj polovini godine dobiće klima bonus u drugom talasu isplata – u februaru 2023. godine.
Pored toga, u nekoliko slučajeva pravni status stranaca tek treba da se razjasni sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Ovo utiče na građane EU, kao i na državljane trećih zemalja. Radimo „pod visokim pritiskom“ na rješenju. Isplata se takođe očekuje početkom 2023. godine.
Ovo važi i za drugu grupu ljudi. Ministarstvo radi sa socijalnim institucijama na rješenju kako bi i beskućnici mogli da dobiju klima bonus. To je bez obzira da li je lice prijavljeno u socijalnoj ustanovi ili ima samo potvrdu o registraciji. Ove osobe bi takođe trebalo da dobiju klima bonus početkom 2023. godine.

Vanredni slučajevi

Otter je objasnio da zakon predviđa da pokojnici dobijaju i klima bonus. Slično kao i na penziju, pravo prestaje tek sastavljanjem smrtovnice i brisanjem iz matične knjige.

Prema izvještajima, ima i izolovanih slučajeva koji nisu dobili bonus, iako su ove godine imali pravo na isplatu. Svi koji su “preskočeni”, treba da kontaktiraju Ministarstvo zaštite klime, npr preko klimabonus.gv.at (link). Kako navode u Ministarstvu zaštite klime, pisani upiti se mogu lakše obrađivati.

Cilj: više transfera u budućnosti

Klima bonus je u srcu eko-socijalne poreske reforme i ima za cilj da nagradi/motiviše ponašanje prihvatljivo za klimu. Kao dio vladinog antiinflacionog paketa od šest milijardi evra, povećan je sa prvobitnih 100 na 200 evra na 250 evra za ovu godinu, u zavisnosti od stambenog naselja, a dodato je još 250 evra za kompenzaciju inflacije. Redovni, postepeni klimatski bonus će se ponovo isplaćivati od 2023.

Za primanje klimatskog bonusa nije potrebna aplikacija, plaćanje se vrši automatski. Ako ste u FinanzOnline unijeli broj tekućeg računa ili primate beneficije od penzijskog osiguranja, novac će biti prebačen na vaš račun.

„U toku obrade klima bonusa, izvršeno je najveće testiranje podataka u republici obradom ukupno skoro devet miliona podataka o registraciji i skoro osam miliona podataka o računu“, kaže Otter. Greške su ispravljene i rađeno je na poboljšanju kvaliteta podataka. U svakom slučaju, jedan od ciljeva u narednim godinama je smanjenje broja vaučera kako bi obrada bila još lakša.

Bonus za radnike pošte

Oko 200 zaposlenih u ministarstvu je obučeno za uslugu klima bonusa. Oko 15.500 zaposlenih pošte je bilo na zadacima vezanim za klima bonuse, npr kao dostavljači ili zaposleni u filijali. Oni su za svoj učinak nagrađeni bonusom od 75 do 100 evra, rekla je Barbara Kilijan, menadžer projekta za klima bonus u pošti.


Izvor ovdje.
Photo by cottonbro.

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu