Alternativno studentsko osiguranje u Austriji

U prethodno objavljenoj verziji vezanoj za alternativno zdravstveno osiguranje u Austriji za studente, objasnili smo o kakvom osiguranju je riječ, koji su uslovi i procedura da se dobije isto. Kako nas je obavijestio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Sprske, isti nije bio u potpunosti tačan te izmjene sa tačnim podacima navodimo u ovom tekstu.

U prethodnim tekstovima o zdravstvenom osiguranju za studente u Austriji su ponuđeni odgovori na pitanja: kako sklopiti zdravstveno osiguranje, kako funkcioniše zdravstveni sistem u Austriji, šta ono nudi i koje se zdravstvene usluge mogu „besplatno“ koristiti (spomenuti tekstovi: Sklapanje studentskog zdravstvenog osiguranja u Austriji – vidi ovdje; Zdravstveno osiguranje za studente u Austriji – vidi ovdje).

Kao što je već objašnjeno, zdravstvena osiguranost stranog studenta je obavezna (što je i jedan od uslova za dobijanje i produžetak boravišne dozvole u Austriji). Ista se može steći kroz sklapanje zdravstvenog osiguranja u Austriji (Wiener Gebietskrankenkasse-WGKK, ostale GKK kuće), ali i na osnovu Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o socijalnom osiguranju sa Protokolom o sprovođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije (u daljem tekstu Sporazum). Pomoću ovoga, studenti koji su već osigurani u Bosni i Hercegovini mogu da „prenesu“ svoje zdravstveno osiguranje u Austriju. Prednost ovakvog zdravstvenog osiguranja jeste izbjegavanje sklapanja zdravstvenog osiguranja u Austriji (Selbstversicherung Studierende) odnosno plaćanja mjesečnog iznosa (64,78€ za 2022. godinu). Mana istog je u tome što ono pokriva samo “hitne” intervencije, kao i preglede vezane za prehlade i sl., ali ne i specijalne pretrage (magnetne rezonance, rendgene i sl.) i zubara. Ipak, student odlučuje koji vid zdravstvenog osiguranja mu više odgovara.

Ukoliko se student odluči za ovaj vid osiguranja (koristeći se Sporazumom), potrebno je da prvo ode kod porodičnog ljekara u BiH na pregled (sa sobom ponese ovjerenu zdravstvenu knjižicu, kao i za svaki drugi pregled). Ljekaru je potrebno objasniti koji je razlog dolaska na pregled, na osnovu čega ljekar izdaje Potvrdu za put u inostranstvo o zdravstvenom stanju pacijenta, odnosno studenta. Sa ovom potvrdom student odlazi u poslovnice Fonda zdravstvenog osiguranja (šalter INO – inostrana osiguranja) sa zdravstvenom knjižicom, kopijom studentke iskaznice (njem. Ausweis) i potvrdom o upisanim studijama (njem.: Studienblatt), odnosno potvrdom o posjedovanju statusa studenta (važi samo za redovne studente). Takođe, i u Republici Srpskoj samo redovni studenti do navršene 26 godine života mogu da budu osigurani preko roditelja, dok vanredni moraju da imaju neki drugi osnov za osiguranje. Potrebno je naglasiti da ovaj dokument može važiti samo za period koliko traje školska godina. Od Fonda zdravstvenog osiguranja student treba da dobije popunjen dvojezični formular BIH/A 3 koji i jeste potvrda zdravstvenog osiguranja. Ovaj dokument (kopiju) student takođe mora priložiti prilikom predaje zahtjeva za vizu.

Vanredni studenti, kao i druga osigurana lica koja iz nekih privatnih razloga odlaze u Austriju ili drugu zemlju sa kojom BiH ima potpisan sporazum, mogu jedino da dobiju obrazac koji se može izdati za period najduže do 60 dana u toku godine i na osnovu kojeg u inostranstvu mogu da dobiju hitnu, neodložnu medicinsku pomoć (obrazac se može izdati više puta u toku godine ali ukupan broj dana ne može da prelazi 60 dana).

Sa ovim formularom se student mora prijaviti svaka tri mjeseca u WGKK da bude zaveden, odnosno da mu se osigura sljedeći kvartal (1. kvartal: januar-mart; 2. kvartal: april-jun; 3. kvartal: jul-septembar; 4. kvartal: oktobar-decembar). Student ne dobija elektronsku karticu, tzv. e-card (plastičnu karticu), nego e-card Ersatzbeleg (zamjenski dokument – papir).

U slučaju bolesti, student odlazi kod ljekara sa za taj kvartal ovjerenim e-card Ersatzbelegom i ne snosi nikakve troškove. Jedino u slučaju hitnih intervencija ukoliko student npr. nema e-card Ersatzbeleg sa sobom, potrebno je objasniti ljekaru kakvu vrstu osiguranja student posjeduje, i u tom slučaju je potrebno ostaviti depozit (oko 50 eura) koji odlaskom u WGKK bude refundiran.

Zahvaljujemo se Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na saradnji. Ukoliko budete imali pitanja vezana za ovaj vid osiguranja, obratite se direktno Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

STUDIRAJeu redakcija

© STUDIRAJeu. Sva prava zadržana, zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole administratora. Sa navođenjem izvora, STUDIRAJeu ne preuzima nikakvu odgovornost za validnost informacija.
© STUDIRAJeu. All rights reserved, downloading content without administrator permission is prohibited. By citing sources, STUDIRAJeu does not take any responsibility whatsoever for the validity of the information.

error

Da stalno budete u toku, lajkujte našu FB stranicu