dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

TU Wien postao dio EURECOM-a

Written by Ego. Posted in Studiranje u Austriji, Tehnički univerzitet Beč

TU Wien (Tehnički Univerzitet u Beču) je “proširio” svoj kampus i na Sophia Antipolis naučni park (“TELECOM dolinu”) u Francuskoj rivijeri.

TU Wien je sa početkom 2020. godine postao član EURECOM-a, sa prvim periodom članstva sklopljenim na četiri godine. Sa svojim članstvom je TU Wien dobio i “svoje parče” kampusa, odnosno prostornu infrastrukturu.

Šta je tačno EURECOM?

EURECOM je francuski konsorcij (sa pravnim statusom ekonomske interesne grupe) koji se sastoji od univerziteta i industrijskih članova sa visokim međunarodnih dometom. To je inženjerska i postdiplomska škola i istraživački centar digitalnih nauka i takođe jedan od osnivača SophiaTech kampusa u Sophia Antipolis-u: najvećem naučno-tehnološkom informativnom kampusu u pomorskih Alpama.

“Zajedničko upravljanje” u istraživanju i podučavanju

Ono što ovaj model čini posebnim jeste saradnja svih članica i direktna interakcija između odličnih univerziteta i industrije. Ciljevi i orijentacija, kako u istraživanju tako i u nastavi, su u nižim svim nivoima (uključujući master i doktorske programe) zajednički definisani i razvijani.

Istraživačka specijalizacija

EURECOM uživa svjetsku reputaciju da je istraživački centar digitalnih nauka. Njegovo vrhunsko istraživanje i tehnologija nisu samo rezultat činjenice da naučni kadar čine međunarodni profesori veoma raznolikih CV-eva, već i sama reaktivnost EURECOM-a, stručnost u projektima unutar i između samih disciplina te višestruka ostvarena partnerstva. Poseban naglasak je stavljen na obuku doktoranata između nekoliko doktorskih škola.

Koje su oblasti obuhvaćene EURECOM-om?

Ovdje su uključene sljedeće oblasti:
• digitalna sigurnost
• nauka o podacima (data science), i
• komunikacioni sistemi
U ovim oblastima će postojati snažne istraživačke interakcije između ETF-a (elektro-tehničkog fakulteta) i fakulteta informatičkih nauka u odgovarajućim istraživačkim područjima. Naročito u oblasti telekomunikacije je postojala jaka i intenzivna saradnja prije samog članstva. Jedan od TU Wien apsolvenata i link, koji je trenutno docent (Assistant Professor) pri EURECOM-a, je Florian Kaltenberger.

Podučavanja sa pažnjom ka industriji i internacionalizaciji

Francuske institucije visokog obrazovanja naglašavaju svoju ulogu u odgovornosti obučavanja novih generacija visokoobrazovanih stručnjaka i istraživača. Posebno težište stavljaju na odličnu obuku mladih akademika na nivou master i doktorskih studija, gdje se model “predavanja vođenih istraživanjem” pri TU Wien odlično uklapa. Nastavni planovi i programi se takođe konstantno razvija kroz segment “zajedničkog upravljanja” (iznad spomenuto), su takođe međunarodno orjentisani i osvrtni na izazove industrije, te se održavaju isključivo na engleskom jeziku. TU Wien je članstvom dobio sigurnih 10 studijskih mjesta za (svoje) master studente inženjerskog programa, zbog čega on i dodjeljuje akademsku diplomu nakon uspješno završenog programa, odnosno studijskog nivoa.

Kontakt

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa programom i želite da saznate više, u nastavku slijede podaci odgovorne kontakt osobe:
Mag. Rosmarie Nigg
International Office – Expert Unit Internationalisierung und Support
Technische Universität Wien
T +43-1-58801-41555
rosmarie.nigg@tuwien.ac.at


STUDIRAJeu
19.1.2020. godine