proceduraupisa

Procedura upisa na studij u Turskoj

Od 2012. godine nema prijemnog ispita za studij u Turskoj. Donji tekst vam može samo služiti kao dopuna, obzirom da ovakva procedura bila do 2012. godine. Od 2012. godine je druga procedura koju možete pročitati ovdje: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/

Imajte na umu da je deadline za konkurs 1.6.2012. godine!

Svake godine u Turskoj ambasadi u Sarajevu izlazi konkurs za stipendije, koji se objavljuje u martu ili aprilu u Dnevnom Avazu i drugim dnevnim novinama. Ovaj konkurs je također moguće vidjeti i samim odlaskom ili telefonskim pozivom Turske ambasade u Sarajevu, gdje se mogu dobiti detaljne informacije. Konkurs sa ponuđenim, tj. upražnjenim kontingentom za fakultete u Turskoj bude postavljen na oglasnoj ploči u prostorijama Turske ambsade u Sarajevu. Konkurs je podijeljen u dva, odnosno tri dijela. Prvi dio se sastoji iz otvorenih mjesta za četverogodišnje studije. Ova kategorija ima i najveći broj mjesta (15–maksimalno 25). Druga kategorija je za one koji žele raditi magistrat. Treća kategorija je kategorija doktoranata. Dakle, stipendije u Turskoj su zastupljene u svakoj oblasti visokog obrazovanja.