nastavniplan

Prijevod nastavnog plana za upis na master studij u Austriji

Imam jedno pitanje koje se tiče pripreme dokumenata za upis na master-studij u Austriji. Zanima me, pošto mi je rečeno da trebam prevesti i nastavni plan i program pohađanog studija, da li ga cijelog moram prevesti? Ima 130 stranica i bilo bi preskupo prevesti cijeli plan i program. Također me zanima da li je moguće upisati se na master-studij u Austriji sa uvjerenjem o diplomiranju, a ne sa diplomom koju trebam dobiti tek u oktobru? Na uvjerenju piše isto što i na diplomi i da vrijedi do izdavanja diplome.