master

Master iz fizike u Beču

Imam zvanje diplomiranog fizičara, stečeno po starom sistemu. Završila sam Prirodno-matematički fakultet, odsjek fizika, smjer opći u Sarajevu. Zanima me nastavak studija u Beču, master, postdiplomski. Da li master mogu direktno upisati, ili prvo u BiH pa se prebaciti? Molim vas za što detaljnije informacije.