dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

Studiranje u Sloveniji

Written by choco.late. Posted in Studiranje u Sloveniji

U Sloveniji se univerziteti (javni visokoškolski zavodi) nalaze u Ljubljani, Mariboru, Kopru i Novoj Gorici. Konkurs za upis na visokoškolske zavode se po pravilu objavljuje u januaru. Informacije o slobodnim mjestima i uslovima se mogu dobiti na internet stranicama Ministarstva za visoko školstvo, nauku i tehnologiju. Roka za prijavu su dva – proljetni i jesenski. Ako i nakon isteka jesenskog roka ostane slobodnih mjesta, kandidati se mogu upisati i u trećem roku (do 10. oktobra). Prijavljuju se na pojedinačne fakultete. Prilikom ograničavanja upisa u obzir se uzima uspjeh u srednjoj školi (3. i 4. godini i na maturi, profesionalnoj maturi, odnosno završnom ispitu), ako su za studij važne posebne sposobnosti, i uspjeh u njihovom provjeravanju. Studijska godina traje od 1. oktobra do 30. septembra.

Share Button

Za državljane iz država nečlanica Evropske unije po pravilu je otvoreno dodatnih 5% upisnih mjesta od broja upisnih mjesta za državljane Republike Slovenije i državljane država članica EU. Strani državljani koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji i sami su, odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS, kandidiraju za mjesta za državljane RS i državljane iz država EU.

Stranci, državljani država nečlanica EU, plaćaju školarinu, osim ako:

• je tako određeno sa međudržavnim ili međunarodnim sporazumima i ugovori¬ma (između BiH i Slovenije takav sporazum još ne postoji)

• su stipendisti nadležnog ministarstva za visoko školstvo, odnosno ovlaštenog izvođača takvog stipendiranja

• su studenti programa razmjene između visokoškolskih zavoda u programu Cjeloživotno učenje

• su strani državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji i sami su odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS.

Više informacija o upisu na pojedinačne univerzitete se može dobiti od njihovih prijavno-upisnih službi. Opće informacije o upisu možete pročitati i u našoj rubrici Procedura upisa na studij u Sloveniji.

Share Button