Studiranje u Sloveniji

U Sloveniji se univerziteti (javni visokoškolski zavodi) nalaze u Ljubljani, Mariboru, Kopru i Novoj Gorici. Konkurs za upis na visokoškolske zavode se po pravilu objavljuje u januaru. Informacije o slobodnim mjestima i uslovima se mogu dobiti na internet stranicama Ministarstva za visoko školstvo, nauku i tehnologiju. Roka za prijavu su dva – proljetni i jesenski. Ako i nakon isteka jesenskog roka ostane slobodnih mjesta, kandidati se mogu upisati i u trećem roku (do 10. oktobra). Prijavljuju se na pojedinačne fakultete. Prilikom ograničavanja upisa u obzir se uzima uspjeh u srednjoj školi (3. i 4. godini i na maturi, profesionalnoj maturi, odnosno završnom ispitu), ako su za studij važne posebne sposobnosti, i uspjeh u njihovom provjeravanju. Studijska godina traje od 1. oktobra do 30. septembra.

Za državljane iz država nečlanica Evropske unije po pravilu je otvoreno dodatnih 5% upisnih mjesta od broja upisnih mjesta za državljane Republike Slovenije i državljane država članica EU. Strani državljani koji imaju stalno prebivalište u Sloveniji i sami su, odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS, kandidiraju za mjesta za državljane RS i državljane iz država EU.

Stranci, državljani država nečlanica EU, plaćaju školarinu, osim ako:

• je tako određeno sa međudržavnim ili međunarodnim sporazumima i ugovori¬ma (između BiH i Slovenije takav sporazum još ne postoji)

• su stipendisti nadležnog ministarstva za visoko školstvo, odnosno ovlaštenog izvođača takvog stipendiranja

• su studenti programa razmjene između visokoškolskih zavoda u programu Cjeloživotno učenje

• su strani državljani sa stalnim prebivalištem u Republici Sloveniji i sami su odnosno njihovi roditelji/staratelji su porezni obaveznici RS.

Više informacija o upisu na pojedinačne univerzitete se može dobiti od njihovih prijavno-upisnih službi. Opće informacije o upisu možete pročitati i u našoj rubrici Procedura upisa na studij u Sloveniji.

Pratite i lajkute nas:
0