Studiranje i istraživanje na polarnom krugu

studiranjenapolarnomkruguMerle B. (24) tri mjeseca provodi na Univerzitetu u Spitzbergu. Prije studija je morala absolvirati određene sigurnosne treninge. Jedna vježba je bila i rukovanje sa puškom, kako bi se u slučaju napada polarnih medvjeda mogla odbraniti.

Univerzitet u Spitzenbergu se nalazi na norveškom otoku sjeverno od polarnog kruga. Ukupno tri mjeseca mlada studentica iz Njemačke provodi na Longyearbyen univerzitetu u Spitzenburgu, kako bi obavila praksu u sklopu internacionalnog master studija “Marine Biodiversity and Conservation”. 

Prije nego što je počela sa naučnim radom na dalekom sjeveru (istraživanje ishrane arktičkih crva), morala je prvo obaviti intenzivne pripreme. Na programu je bilo sigurno hodanje po glečerima i ledenicama, navigacija, prva pomoć kod smrzavanja i potraga za snijegom zatrpanim ljudima. Pored toga je morala naučiti i rukovanje sa puškom, kako bi se mogla odbraniti od eventualnih napada polarnih medvjeda.

Merle objašnjava svoju svakodnevnicu tokom studija: “Sa jednog broda hvatam crve, kako bi ih kasnije u laboratoriji istraživala.” U poređenju s univerzitetima u Njemačkoj brzo je primjetila razlike: “Na ovom univerzitetu svi hodaju u papučama ili čarapama, a nije rijetkost i da svoje kolege sretnete u dugom donjem vešu.”

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0