Studiranje fizikalne terapije u Austriji i Njemačkoj

Student sam 2. semestra Fakulteta zdravstvenih studija (Faculty of Health) na Univerzitetu u Sarajevu. Zanima me da li u Austriji ili Njemačkoj ima neki zdravstveni fakultet gdje bih ja mogao da nastavim svoj studij? Ovdje sam na Odsjeku za za fizikalnu terapiju i da li bi isto mogao nastaviti studirati u Njemačkoj ili Austriji? Nemam nikakvog znanja iz njemačkog jezika, jer sam u dosadašnjem školovanju učio samo engleski jezik! Da li će mi biti priznato studiranje do sada tj. ova dva semestra, jer studiram u skladu sa Bolonjskim procesom?

Fizikalna terapija se u Austriji studira na višim školama za fizioterapiju (prema našim informacijama isto važi i za Njemačku). Na početku bi odmah da napomenemo da je na višim školama studiranje školskog tipa – organizacija nastave je kao u školama. Sva predavanja su obavezna i moraju se pohađati svaki dan. Priznavanje semestara nije moguće. Ali prema našim informacijama, moguće je priznavanje pojedinih predmeta. U tom slučaju se dužina studija ne bi ništa znatno smanjila, ali bi bio oslobođen pohađanja tog predavanja. Problem bi se mogao pojaviti pri prijemnom ispitu na tim školama. Da bi bio primljen na višu školu za fizioterapiju, postoje obligatorni prijemni ispiti koji se sastoje većinom iz pismenog i praktičnog dijela, te završnim razgovorom. Sve škole traže pri polaganju prijemnog ispita i dokaz o poznavanju njemačkog jezika. Morao bi svakako posjetiti kurs njemačkog jezika i položiti ga priznatim certifikatom.  

Bachelor koji traje šest semstara je moguć na sljedećim višim školama:
FH Campus Wien (Beč) – www-fh-campuswien.ac.at
FH Kärnten/Campus Klagenfurt – www.fh-kaernten.at
FH Salzburg / Campus Urstein – www.fh-salzburg.ac.at
FH Krems (gradić 70 km od Beča) – www-fh-krems.ac.at
FH Joanneum /Campus Graz – www.fh-joanneum.at
FH St. Pölten (gradić 70 km od Beča) – www.fhstp.ac.at
FH Gesundheit Innsbruck – www.fhg-tirol.ac.at

Magistarski studij koji traje četiri semestra je moguć samo na FH Campusu u Beču.

Ukoliko imaš još pitanja, ne oklijevaj da nam se opet javiš!

Za sve navedene informacije, STUDIRAJeu ne preuzima odgovornost!
Sve najbolje,
STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0