Stižu olakšice za bh. studente u Austriji: posao u toku i nakon studija

Kako iz Ministarstva za rad doznajemo, od 01.07.2011. godine će doći do znatnih promjena u zakonu u vezi sa zapošljavanjem bh. studenata i drugih studenata iz trećih zemalja (njem.: Drittsaaten). Dozvola boravka učenika i studenata ne isključuje zapošljavanje (u skladu s odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca) ukoliko školovanje, kao primarni cilj boravka, nije ugrožen (§ § 63 st. 2 i 64 stav 2 NAG). Dosada je situacija bila takva da je učenicima i studentima iz tkzv. trećih zemalja po zakonu o zapošljavanju za stranace (AuslBG) bila potrebna radna dozvola (njem.: Beschäftigungsbewilligung) u Austriji (pa i za rad “geringfügig”, čija je zarada manja od ca. 400€ mjesečno). Zahtjev za radnu dozvolu je morao biti podnesen od poslodavca kod Zavoda za zapošljavanje (njem.: Arbeitsmarktservice – AMS) i bilo ga je veoma teško dobiti.

 

Od 01.07.2011. godine, radna dozvola za posao bit će izdata bez provjere radnog tržišta u sljedećim slučajevima:

• rad do deset sati sedmično, odnosno

• rad do 20 sati sedmično nakon završetka prvog dijela (njem.: 1. Abschnitt) diplomskog programa ili nakon završenog bachelor-studija i nastavka studija.

Posao za više od deset, odnosno 20 sati, sedmično nije isključen, ali ta opcija može biti samo odobrena ukoliko dotični radno mjesto ne može biti popunjeno domaćom ili integriranom, stranom radnom snagom (provjera radnog tržišta).

Od 01. 07.2011. godine, apsolventi, državljani trećih zemalja, imaju pravo, uz potvrdu od nadležnog Zavoda za boravak (njem.: Bezirkshauptmannschaft, MA 35 u Beču) po isteku svog boravka, još šest mjeseci biti u potrazi za poslom u Austriji. Bitno je naglasiti da se zahtjev za dotičnu potvrdu mora na vrijeme i prije isteka boravišne dozvole podnijeti u gore navedenoj instituciji.

U ovu grupu se ubrajaju osobe koje su pohađale i uspješno završile:

• diplomski studij, minimalno od drugog dijela (njem.: 2. Abschnitt) ili

• master studij na nekom austrijskom univerzitetu, višu školu ili akreditirani privatni fakultet.

Ukoliko apsolvent u tom vremenskom periodu dokaže da je dobio/dobila konrektnu radnu ponudu (prema razini obrazovanja) kod konkretnog poslodavca, dobijaju RWR-kartu bez provjere radnog tržišta i imaju pravo na rad kod dotičnog poslodavca. Naravno, ukoliko je potencijalni poslodavac spreman plaćati platu u visini lokalne minimalne mjesečne bruto plate, ali barem 45% od maksimalne zakonske osnove (njem.: ASVG Höchstgrundlage). 2011. godine je to minimalno 1.890 €.

Takvi će dobiti RWR-kartu plus sa neograničenim pristupom radnom tržištu, ako budu u posljednjih dvanaest mjeseci zaposleni najmanje deset mjeseci prema svojoj razini obrazovanja.

Propis se ne primjenjuje na osobe koje su završile samo bachelor-studij u Austriji.

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0