dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

Procedura upisa na studij u Sloveniji

Written by choco.late. Posted in Studiranje u Sloveniji

U nastavku teksta se nalazi detaljan opis procedura upisa na studij u Sloveniji nakon završene srednje škola u Bosni i Hercegovini (procedura je slična, odnosno identična, i za neke druge države iz regiona)

 

ULAZAK U DRŽAVU NA OSNOVU VIZE ILI PASOŠA

Građani BiH mogu ući u Republiku Sloveniju i u njoj boraviti najviše 90 dana u šest mjeseci, računajući od prvog dana ulaska na osnovu važećeg biometrijskog pasoša. Vlasnici starog pasoša trebaju za ulazak u Sloveniju imati i važeću vizu, koju mogu dobiti u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u svojoj zemlji.

DOBIVANJE PRVE DOZVOLE ZA PRIVREMENI BORAVAK

U slučaju da osoba želi ući i boraviti u Republici Sloveniji iz drugog razloga koji nije u vezi sa boravkom na osnovu vize, mora imati dozvolu za boravak izdanu u Republici Sloveniji, koju mora dobiti prije ulaska u državu.

Studij, obrazovanje, specijalizacija ili stručno usavršavanje, te praktično osposobljavanje, saradnja odnosno učestvovanje u programima međunarodne razmjene volontera i drugim programima koji ne spadaju u sistem formalnog obrazovanja je jedan od razloga za koji se izdaje dozvola za ulazak u Republiku Sloveniju.

Dozvola za prvi boravak u Republici Sloveniji se može izdati samo kao dozvola za privremeni boravak. Molbu za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak budući student mora podnijeti u diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu.

Zahtjev za izdavanje privremenog boravka iz razloga školovanja:

• u potpunosti ispunjen formular (može se dobiti u konzularnom predstavništvu RS u Sarajevu)

• pasoš (original i fotokopija prve strane), koji mora važiti tri mjeseca više od namjeravanog boravka u Sloveniji

• komercijalno putničko osiguranje

• originalna potvrda o upisu u obrazovnu ustanovu (škola, fakultet)

• originalna potvrda o stipendiranju

• ovjerena izjava o finasiranju (ovjerena kod notara) i dokaz o primanjima osobe, koja će izdržavati stranku u postupku

• uvjerenje o nekažnjavanju iz MUP-a prevedeno na slovenački jezik (oba dokumenta moraju biti ovjerena sudskim pečatom APOSTILLE i ne smiju biti starija od 3 mjeseca) i fotokopije oba dokumenta.

Ukoliko se pokušava dobiti dozvola za boravak zbog obavljanja istraživačkog rada, podnosilac zahtjeva mora imati sklopljen sporazum o gostovanju s istraživačkom organizacijom iz Republike Slovenije.

Ako podnosilac zahtjeva ispunjava sve uslove za izdavanje prve dozvole za privremeni boravak, upravna jedinica u Sloveniji izdaje dozvolu i šalje je diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Slovenije u inostranstvu, gdje se dozvola uručuje.

PRIJAVA PREBIVALIŠTA

Ukoliko državljanin treće države boravi u Republici Sloveniji na osnovu dozvole za privremeni boravak ili državljan EEP i u Republici Sloveniji boravi na osnovu potvrde o prijavi boravka, mora u upravnoj jedinici prijaviti privremeno prebivalište u roku od tri dana od useljenja odnosno od uručenja dozvole za privremeni boravak. Ako se nastani u stambenom objektu, privremeno prebivalište mora prijaviti stanodavac. Prijava privremenog prebivališta može trajati najviše godinu dana.

Prijavi privremenog ili stalnog prebivališta se mora priložiti važeći lični dokument sa fotografijom i dokaz da podnosilac zahtjeva ima pravo na boravak na adresi koju prijavljuje. Kao dokaz se smatra dokaz o vlasništvu, ugovor o kiriji ili podkiriji ili pismena suglasnost vlasnika odnosno suvlasnika stana odnosno upravnika stambenog objekta, pri čemu saglasnost vlasnika nije potrebno ovjeravati.

Više informacija o prijavi prebivališta i mogućnosti elektronske prijave prebivališta se može dobiti u upravnim jedinicama ili na adresi internet portala e-uprave!

Zahvaljujemo se Ambasadi Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini na ustupljenim informacijama!