Postoji li publicistika u Beču? Kako se mogu prebaciti?

Student sam treće godine Odsjeka žurnalistike u Sarajevu. Zanima me da li postoji fakultet za publicistiku u Beču? Ako da, koji su preduslovi za prebacivanje? Njemačkim odlično vladam.

 

Studij publicistike postoji pri Univerzitetu Beč. „Prebacivanje” se vrši tako što se regularno upisuješ na fakultet, te tek nakon upisa podnosiš zahtjev za priznavanje pojedinih ispita. Koji će se ispiti priznati i koliko njih, ti nažalost ne možemo reći, jer to zavisi od plana i programa fakulteta u Sarajevu i u kojoj mjeri se poklapa s planom i programom na Odsjeku publicistike u Beču. Proceduru upisa na bosanskom jeziku vidi ovdje.

Obrati pažnju na posebne odredbe pri upisu na publicistiku, jer postoje rokovi koji se moraju ispoštovati, kao i prijemni ispit. Obzirom da znaš njemački jezik, informiraj se na ovom linku o detaljnim postupcima za upis.

Nadamo se da smo ti pomogli ovim odgovorom! Ukoliko se pojave nova pitanja, ne oklijevaj nam se ponovo obratiti!

Za sve navedene informacije, STUDIRAJeu ne preuzima odgovornost!

Sve najbolje tokom daljeg školovanja ti želi

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0