Općenito

Švicarci pozivaju na plaćanje

svicerska-povecanje-skolarinaUbuduće će stranci više plaćati na švicarskim visokim školama. Univerzitet Cirih planira svim stranim državljanima povisiti školarinu. U Sant Gallenu se povišica već doživljava kao konačna odluka. Sljedeća smiona ideja: novac bi trebao biti odmah naplaćen od matičnih zemalja.

Novi studij u Grazu: Space Science

novi-fakultet-space-scienceTehnički i Karl-Franzens-univerzitet u Grazu nude od jeseni, u okviru svoje znanstvenoprirodne suradnje (NAWI), novi studij na temu svemir. Obuka obuhvata tri specijalne oblasti, uključujući i sunce. Obuka traje 4 semestra: preduvjet bachelor diploma.

Stipendije za postdiplomski (magistarski) studij i doktorat u Turskoj

Vlada Republike Turske u akademskoj 2011./2012. godini dodijeljuje 15 stipendija za postdiplomski studij i doktorat (postdiplomski studij: 10 stipendija, doktorat: 5 stipendija). Stipendisti postdiplomskog studija i doktorata će biti određeni na osnovu razgovora koji će se obaviti 26., 27. i 28. aprila 2011. godine u prostorijama ambasade Republike Turske u Sarajevu. Prijave će se vršiti do 22. aprila 2011. godine u prostorijama konzularnog odjeljenja Ambasade Republike Turske u Sarajevu.