Koja je najduža? dr.med.dr.med.dent.dr.rer.nat? Ne, ima i dužih!

Kolumnistica novina UniSpiegel-a, Anna Kistner, pita se da li naučnici današnjice možda preventivno skupljaju titule, jer znaju da se lahko može desiti da im se npr. titula doktora opet oduzme…

Na internet-stranici jedne poliklinike za stomatologiju i hirurgiju vilice i lica u Mainzu, smiješi nam se mladi naučni saradnik sa titulama dr.med.dr.med.dent dr. rer.nat. Da li je ovim lancem završen popis titula, ne zna se. Ali je jasno da nije na prvom mjestu kada se radi o dužini titule. Postoje, primjera radi, sljedeći uzorci:

Jedan profesor na Humboldt univerzitetu u Berlinu: prof.dr.iur.dr.rer.pol.dr.h.c.LLM (Harvard) ili jedan profesor pri European Business School u Wiesbadenu: dr. iur. Dr. phil. MA, LLM (Cambridge), kao i prof.dr.dr.dr.med.habil. na Ruhr univerzitetu u Bocchumu.

Neki se često kite i počasnom titulom dr. ili počasnim nazivom profesora iz zemalja u kojima se titule često dobiju nakon kratkog boravka na određenom univerzitetu. Ovoliko insistiranje na što dužim titulama bi se moglo nazvati akademskim foliranjem, ali možda je posrijedi i neka vrsta zaštite. Poznato je nakon slučajeva Guttenberg, Koch-Mehrin ili Veronica Saß (poznate njem. javne ličnosti kojima je oduzeta titula doktora nauka) da se danas lahko može desiti da titula brzo nestane. Stoga je razumljivo da neki preventivno djeluju i skupljaju što više je moguće akademskih titula. U slučaju dokazanog plagijata je ipak ljepše kada barem ostane još koja titula.

Objektivno i preventivno gledajuću je svejedeno da li dr.dr.dr. ispred imena zvuči kao napukla ploča. Pogotovo što sprovedena istraživanja dokazuju da titula doktora olakšava uspon na više pozicije i da je plaća za 25% veća. Da li će trostruka titula doktora nauka povećati plaću za 75% ostaje još da se ispita.

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0