Iskustva

Iskustvo: Erasmus Mundusom u Bolognu

iskustva-dzenana-bolognaErasmus program (punim nazivom EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) omogućava studentima univerziteta unutar EU da provedu semestar ili više na nekom drugom univerzitetu također unutar Unije, uz djelimičnu ili nikakvu finansijsku pomoć. A to sve omogućava tzv. bolonjski sistem sa svojim ECTS kreditima, koji bivaju priznati po povratku na domaći fakultet.