dyson dc33 best price dyson dc35 dyson dc41 coupon dyson dc23 coupon dyson dc27 coupon dyson dc28 hoover uh70120 hoover uh30010com best price cheap hoover uh70210 hoover uh70400 best price hoover fh50220 best price optoma gt750e coupon optoma hd20 optoma hd33 best price

ESN BiH: Erasmus+ su koristile hiljade studenata iz BiH, Agencija za visoko obrazovanje BiH da što prije reakredituje univerzitete

Written by Samir Beharic. Posted in Allgemein

Vjerujemo da ste upoznati sa blokadom rada Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH. Rukovodstvo i članovi bh. ogranka Erasmus Student Network (ESN), jedne od najvećih međunarodnih studentskih organizacija u svijetu, pozivaju odgovorne da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH što prije pristupe reakreditaciji univerziteta u BiH i riješe krizu koja bi najviše pogodila studentsku populaciju u BiH.

Kao organizacija koja u svom članstvu okuplja bivše i trenutne Erasmus studente iz BiH, ali i strane Erasmus studente koji trenutno studiraju u BiH, skrećemo pažnju na potencijalno katastrofalne posljedice koje bi ova blokada mogla imati za studentice i studente u BiH. Povrh svega, naši profesori neće biti u mogućnosti da preko europskih programa stiču nova znanja koja bi prenosili na svoje studente.

Isključenje iz Erasmus+ programa i prestanak važenja univerzitetskih diploma u EU su posljedice kakvima visoko obrazovanje u postratnoj BiH još nije svjedočilo. Posebno smo zabrinuti zbog upozorenja iz EU Delegacije u BiH da ukoliko do 31. marta ne dođe do reakreditacije šest univerziteta
kojima je akreditacija već istekla, ovi univerziteti bi mogli biti isključeni iz Erasmus+ programa.

Napminjemo da je Erasmus+ program jedan od najznačajnijih i najbitnijih akademskih programa koji najboljim i najaktivnijim studentima i studenticama iz BiH daje priliku da uz izdašne stipendije studiraju na najprestižnijim europskim univerzitetima. Ulaganjem u naše studentice i studente, mi ulažemo u budućnost BiH.

Kako do blokade to ne bi došlo, kao predstavnici Erasmus Student Network BiH od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zahtijevamo da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH pristupe reakreditaciji univerziteta koji su za taj proces već aplicirali.

Agencija za visoko obrazovanje BiH nije mjesto etničkih i političkih prepucavanja, već nezavisna institucija koja ne smije djelovati po političkom diktatu, već treba raditi na osiguranju besprijekornih obrazovnih standarda na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji. Od Upravnog odbora Agencije očekujemo da rade posao za koji ih poreski obveznici BiH plaćaj a za koji ih je prema odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH izabrala Parlamentarna skupština BiH. Smatramo da blokada procesa akreditacija predstavlja direktan atak na obrazovanje u BiH. Uništavati edukaciju u jednoj zemlji znači uništavati njenu budućnost.

Pozivamo Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH da što prije ispuni preostale uslove za punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Istovremeno pozivamo i naše kolegice i kolege iz studentskih asocijacija širom BiH da dignu svoj glas i pridruže se našem pozivu za osiguranjem kvalitetnog visokoobrazovnog sistema i ostanka u Erasmus+ programu. Kroz ovaj program Europske komisije je do sada prošlo na hiljade studentica i studenata iz BiH koji znanje stečeno u EU vratili u BiH. Želimo nastaviti taj proces!

Erasmus Student Network BiH