ESN BiH: Erasmus+ su koristile hiljade studenata iz BiH, Agencija za visoko obrazovanje BiH da što prije reakredituje univerzitete

Vjerujemo da ste upoznati sa blokadom rada Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta BiH. Rukovodstvo i članovi bh. ogranka Erasmus Student Network (ESN), jedne od najvećih međunarodnih studentskih organizacija u svijetu, pozivaju odgovorne da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BiH što prije pristupe reakreditaciji univerziteta u BiH i riješe krizu koja bi najviše pogodila studentsku populaciju u BiH.

Kao organizacija koja u svom članstvu okuplja bivše i trenutne Erasmus studente iz BiH, ali i strane Erasmus studente koji trenutno studiraju u BiH, skrećemo pažnju na potencijalno katastrofalne posljedice koje bi ova blokada mogla imati za studentice i studente u BiH. Povrh svega, naši profesori neće biti u mogućnosti da preko europskih programa stiču nova znanja koja bi prenosili na svoje studente.

Isključenje iz Erasmus+ programa i prestanak važenja univerzitetskih diploma u EU su posljedice kakvima visoko obrazovanje u postratnoj BiH još nije svjedočilo. Posebno smo zabrinuti zbog upozorenja iz EU Delegacije u BiH da ukoliko do 31. marta ne dođe do reakreditacije šest univerziteta
kojima je akreditacija već istekla, ovi univerziteti bi mogli biti isključeni iz Erasmus+ programa.

Napminjemo da je Erasmus+ program jedan od najznačajnijih i najbitnijih akademskih programa koji najboljim i najaktivnijim studentima i studenticama iz BiH daje priliku da uz izdašne stipendije studiraju na najprestižnijim europskim univerzitetima. Ulaganjem u naše studentice i studente, mi ulažemo u budućnost BiH.

Kako do blokade to ne bi došlo, kao predstavnici Erasmus Student Network BiH od članova Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje BiH zahtijevamo da poštujući Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH pristupe reakreditaciji univerziteta koji su za taj proces već aplicirali.

Agencija za visoko obrazovanje BiH nije mjesto etničkih i političkih prepucavanja, već nezavisna institucija koja ne smije djelovati po političkom diktatu, već treba raditi na osiguranju besprijekornih obrazovnih standarda na visokoškolskim ustanovama u našoj zemlji. Od Upravnog odbora Agencije očekujemo da rade posao za koji ih poreski obveznici BiH plaćaj a za koji ih je prema odredbama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH izabrala Parlamentarna skupština BiH. Smatramo da blokada procesa akreditacija predstavlja direktan atak na obrazovanje u BiH. Uništavati edukaciju u jednoj zemlji znači uništavati njenu budućnost.

Pozivamo Upravni odbor Agencije za visoko obrazovanje BiH da što prije ispuni preostale uslove za punopravno članstvo u Europskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Istovremeno pozivamo i naše kolegice i kolege iz studentskih asocijacija širom BiH da dignu svoj glas i pridruže se našem pozivu za osiguranjem kvalitetnog visokoobrazovnog sistema i ostanka u Erasmus+ programu. Kroz ovaj program Europske komisije je do sada prošlo na hiljade studentica i studenata iz BiH koji znanje stečeno u EU vratili u BiH. Želimo nastaviti taj proces!

Erasmus Student Network BiH

Pratite i lajkute nas:
0