Dovoljno sna za efikasnije učenje

Što je bliži ispit, studenti manje spavaju. Koriste svaku minutu da napumpaju svoju “aktivnu memoriju” (Short-term memory) gradivom. Naučnici sa Univerziteta Gent u Belgiji su detaljno ispitali koliko studenti zaista profitiraju od “bubanja”, umjesto da to vrijeme iskoriste za kvalitetan san.

Za odgovor na ova pitanja, naučnici su ispitali 621-og brucoša. Kao mjera za kvalitetan san se koristio PSQI, internacionalno priznati indeks sa kojim se označava kvalitet sna. Oko 30% brucoša su imali PSQI > 5, što ukazuje na nekvalitetan san. Generalno su studenti kvalitetnije spavali od studentica.

Naučnici su kvalitet sna uporedili sa uspjehom na fakultetu. U prosjeku su studenti sa kvalitetnijim snom imali jedan poen više (od mogućih 20 poena na ispitu) od kolega i kolegica koji su imali nekvalitetan san.

Još bitnije od kvaliteta sna je njegova dužina. Ukoliko bi studenti umjesto šest sati spavali sedam sati, oni bi po ubjeđenju naučnika u prosjeku dobijali 1.7 poena više na ispitima.

Optimalna količina sna je individualna, ali je dovoljno sna dobro za motivaciju i za kognitivne sposobnosti. Novostečeno znanje se obrađuje tokom sna, i to za vrijeme REM faze. Što duže spavamo, kroz više REM faza prolazimo.

Naučnici nisu spomenuli da li pomaže knjiga ispod jastuka.

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0