Doktorat političkih nauka u Austriji

Fachhochschule sam završio u Njemačkoj, Fakultet političkih nauka u Sarajevu u trajanju od četiri godine, kao i jednu godinu master-studija u Srbiji. Da li mogu upisati doktorat na Univerzitetu u Klagenfurtu i koji su prvi koraci. Hvala!

 

Kao prvo ti moramo nažalost saopćiti da studij političkih nauka postoji samo na Univerzitetu Beč tako da Klagenfurt u ovom slučaju nije moguć. Predstavit ćemo ti koje mogućnosti ti nudi Beč.

Svi administrativni koraci ovise o tvojoj sadašnjoj diplomi. Ovisno o njenom priznavanju, Univerzitet Beč odlučuje da li si stekao pravo za upis doktorata. U svakom slučaju je potrebno predati svu potrebnu dokumentaciju. Sve relevantne informacije u vezi s tim možeš naći na našoj stranici ili na stranici Univerziteta Beč. Pored tih dokumenata trebš priložiti diplomu, kao i opis (diploma supplement, transcription) pojedinih predmeta kako bi se priznavanje ispita ili cijelog završenog studija izvršilo od strane Univerziteta. Dalje moraš priložiti potvrdu o ispunjavanju uslova za upis na doktorat. Znači, studentska služba dotičnog fakulteta ti treba izdati potvrdu da bi svojom stečenom diplomom imao pravo na upis doktorata i mjesto u narednom semestru.

Odgovor iz Austrije može biti pozitivan, negativan, ali isto tako možeš biti primljen uz uslov da položiš dodatne predmete. Ako imaš razliku od 60 ECTS bodova (svaki predmet nosi određene bodove) koja te dijeli da pohađaš doktorat, upisuješ doktorat, a razliku predmeta moraš položiti u toku doktorata. Ukoliko razlika bodova ispita iznosi više od 60 ECTS, onda ne možeš započeti doktorat. Iz tog razloga mi ti savjetujemo da uporedo predaš aplikaciju i za master-studij (iznosi samo 30 ECTS), jer kako smo već i naveli, postoji mogućnost da budeš odbijen ako ne ispunjavaš uslove za doktorat.

Nadamo se da smo ti pomogli odgovorom.

Za sve navedene informacije, STUDIRAJeu ne preuzima odgovornost!

Sve najbolje ti želi

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0