Da li je moguć magistarski (master) iz prava u Beču?

Imam zvanje diplomiranog pravnika, stečeno po starom sistemu. Završila sam pravni fakultet u Sarajevu. Zanima me nastavak studija u Beču, master, postdiplomski. Da li master mogu direktno upisati, ili prvo u BiH pa se prebaciti? Molim vas za što detaljnije informacije.

 

Studij prava u Beču je takve strukture da ne postoji zasebni magistarski studij. Obuhvata 13 velikih ispita (=Modulprüfungen) i dva seminarska rada obima od oko 15 stranica po radu (i još par dodatnih predavanja; detaljnije informacije: http://www.fvjus.at ).
Ukoliko si u BiH završio/la Pravni fakultet, moraš se ponovo upisati ili imati potvrdu o pravu na rad magistarskog rada, da bi se mogao/la prebaciti na Pravni fakultet u Beču. Na Univerzitetu Beč se mogu priznati ispiti s univerziteta iz BiH, ukoliko su predmeti slični ili imaju isti sadržaj. Za to je potreban preveden plan i program svih položenih ispita sa fakulteta u BiH. One predmete koji se u Beču ne priznaju, moraš ponovo položiti na Pravnom fakultetu u Beču. Nakon uspješnog diplomiranja studija prava u Beču, stiče se titula magistra (Mag. iur.). Dakle, nije izvodljivo upisati magistarski (master) iz prava u Beču, jer takav sistem ne postoji.

Državljani BiH ne plaćaju školarinu za vrijeme studija na Pravnom fakultetu u Beču. Jedini trošak po semestru je ca. 16,- € članarine za Austrijsku asocijaciju studenata.

Uslov za doktorat na Pravnom fakultetu u Beču je zvanje magistra. Ukoliko već imaš zvanje magistra, stečeno u BiH, potrebna ti je potvrda o pravu na upis doktorata. Da li će se ta titula u Beču priznati ili ne, zavisi od toga da li su predmeti koje si polagao/la tokom studija u BiH slični ili da li imaju isti sadržaj kao na Pravnom fakultetu u Beču. One predmete koji se ne priznaju (predmeti iz diplomskog studija prava), moraš uz ostale predmete (predmeti u sklopu doktorata) koji su neophodni za doktorat, dodatno polagati.

Što se tiče magistarskog studija prava, postoji mogućnost za upis na master trgovačkog prava na Ekonomskom univerzitetu u Beču. Preduslov za upis jeste završen BA-studij ili studij istih kvalifikacija u iznosu od 180 ECTS poena, od kojih 95 poena mora biti iz pravnih predmeta. Apsolvent mora biti nosilac akademski priznate titule. Ovi uslovi bi u tvom slučaju, kao diplomirane pravnice, trebali biti ispunjeni, tako da upis na ovaj master studij ne bi trebao predstavljati problem. Studij traje 4 semestra i obuhvata 120 ECTS poena. Stečena titula glasi: Master of Laws (LL.M.) Škoalarina po semestru iznosi sveukupno 379,86€ i bh. državljani nisu oslobođeni plaćanja. Stranim studentima se savjetuje što ranija online-registracija za upisnu proceduru (npr.: za tekući ljetni semestar je već kasno).

Ovjde možeš naći sve potrebne informacije za naredne korake (na engleskom): http://www.wu.ac.at/prospective/en/admission/international/requirements/master/mlaw

Ukoliko imaš dalja pitanja, najbolje da se obratiš Studentskom uredu za strane studente pri Ekonomskom univerzitetu: auslandsreferat@wu.ac.at

Savjetujemo ti da se detaljno informiraš o planu i programu ovog studija. Naime, ovaj master studij na Ekonomskom univerzitetu u Beču pruža mogućnost BA-svršenicima ekonomije da prodube znanje i kompetencije kako bi bili osposobljeni za rad advokata, notara ili sudije. Iako se tokom studija obrađuje internacionalno i evropsko pravo, fokus je svakako na austrijskom pravnom sistemu.

Za sve navedene informacije STUDIRAJeu ne preuzima odgovornost.

Sve najbolje ti želi,

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0