4000 € univerzitetima za svakog studenta koji završi studije

U Njemačkoj svaki četvrti student prekida svoje školovanje na univerzitetima. Najviše studenata prekida svoje školovanje na studijima matematike, fizike i hemije. Nordrhein-Westfalen, pokrajina u Njemačkoj, je odlučila da to promijeni: univerziteti u spomenutoj pokrajini će za svakog studenta koji uspješno apsolvira studij dobiti 4.000,- Eura. Također će univerziteti dobiti i 18.000,- Eura za svakog studenta koji započne svoje studije.

Ono što nije još jasno je to kako bi univerziteti sa dodatnim novcem mogli motivisati studente da ne prekidaju svoje studije.

STUDIRAJeu

Pratite i lajkute nas:
0